Home

Linka pomoci obětem domácího násilí

Linka pomoci obětem - nonstop telefonická pomoc Tel. linka - 116 006. www.116006.cz . Non stop telefonická pomoc obětem kriminality a domácího násilí . Vyslechne a pomůže volajícímu orientovat se v aktuální situaci. Nabízí volajícímu porozumění a důvěru Jsem obětí domácího násilí. Hledám pomoc pro oběť Linka 116 006 je v ČR registrována jako sociální služba dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění změn a doplňků: Sociální prevence - Telefonická krizová pomoc

Linka pomoci obětem - nonstop telefonická pomo

 1. Domácí násilí Domácí násilí říkáme tomu, když jeden z rodičů druhému vyhrožuje, napadá ho slovně nebo fyzicky, nebo ho jinak ohrožuje.Domácí násilí nemusí být jen mezi manžely nebo dospělými partnery, ale také mezi mladými, kteří spolu chodí, a dokonce i u lidí, kteří se už rozešli. I když násilí není namířeno přímo na Tebe, i tak se Tě může.
 2. ality a domácího násilí Popis: bezplatná a diskrétní pomoc obětem kri
 3. DALŠÍ MÍSTA POMOCI: www.gaudia.cz Program sociální inkluze násilných osob - pomoc lidem, kteří mají potíže s agresí či řeší konflikty ve vztazích. APLIKACE BRIGHT SKY CZ - mobilní aplikace, která obsahuje rady, kontakty na místa pomoci pro oběti domácího násilí a další . KONTAKTY PRO DĚTI: Linka bezpečí - tel. číslo 116 111 - nonstop, zdarm
 4. Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí. ŽIVOT 90 Senior telefon 800 157 157 - bezplatná krizová telefonická pomoc s nonstop provozem pro seniory a jejich blízké sociálně-právní poradenství; psychologická poradna; poradna pro seniory ohrožené násilím aj
 5. Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Pomáháme obětem a jejich blízkým prostřednictvím poradenství. Realizujeme program zaměřený na zvládání agrese. Telefonní linka pomoci 737 834 345 po-pá 9:00 - 17:00. 545 245 996 po-pá 9:00 oběti domácího a sexuálního násilí a osoby blízké.
 6. ality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA pomoc pro oběti a pozůstalé; Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny10-18:00), ZDARM

Domácí násilí - Linka pomoci obětem

Linka první psychické pomoci Pomáháme dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami. A také jejich blízkým, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven Na telefonní číslo můžou volat i lidé, kteří se stali svědkem domácího násilí, nebo přátelé osob, které domácí násilí podstupují a neví si rady. DONA linka respektuje anonymitu a diskrétnost osob, kteří se svěří se svým problémem. Dona linka nepřetržitá telefonická pomoc obětem domácího násilí 2 51 51 13 1 Dona linka. Celostátní linka krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím Nonstop: 251 51 13 13. Web: www.donalinka.cz . Magdalenium. Linka pro oběti domácího násilí. Nonstop:776 718 459. E-mail: magdalenium2@volny.cz. Web: www.magdalenium.cz . Persefona. Linka pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívaní a. Pomoc obětem domácího násilí. Telefonní číslo. DONA linka. 251 511 313 . Pomoc obětem obchodování s lidmi. Telefonní čísla. E-maily. SOS linka La Strada ČR, o. p. s. 222 717 171. pomoc@strada.cz. Magdala. 737 234 078 . Linka právní pomoci Nadace Naše dítě. Linka pomoci obětem domácího a sexuálního násilí ProFemTelefonicky na tel. 608 222 277, sociální pracovnice - pondělí až pátek 9:00-15:00, linka právní pomoci pro oběti domácího a sexuálního násilí - úterý 9:00-12:00 a středa 17:30-20:30

Domácí násilí - Linka Bezpečí Linka bezpeč

Nepřehlédněte naši nabídku ONLINE kurzu: Sexuální násilí a právo Trauma se mýdlem nesmyje: sledujte nové video o sexuálním násilí a reakcích obětí. Vydali jsme novou brožuru: Nejste na to sama - informace pro oběti sexuálního násilí a jejich blízk Samozřejmě jsou určena i dalším obětem domácího násilí, které chtějí svoji situaci řešit, nebo hledají informace. Je-li partner vykázán, pak PČR informuje do 24 hodin místní intervenční centrum a to do 48 hodin kontaktuje oběť. Ta se může rozhodnout, zda využije pomoci intervenčního centra, nebo ne Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, nonstop - 116 006. Persefona. Odborné poradenství pro oběti domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání v Jihomoravském kraji - 737 834 345 a 545 245 996 Acorus. Nonstop telefonická linka pro oběti domácího násilí - 283 892 772. Magdaleniu Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, aneb navštívili jsme další z úspěšných projektů oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace ← → Vydáno 24. 9. 201

Linky důvěry a krizová centra Psychologická poradn

 1. ality a domácího násilí s číslem 116 006, kterou provozuje Bílý kruh bezpečí (BKB), zaznamenala za prvního půl roku provozu přibližně 3000 telefonátů. Prezidentka BKB Petra Vitoušová uvedla, že linka je v provozu nepřetržitě a zdarma
 2. Služby poskytujeme v pracovní dny od 9:00 do 17:00.. Po předchozí telefonické domluvě je možná konzultace na některém z kontaktních míst v Židlochovicích, Slavkově u Brna, Tišnově nebo Ivančicích. Jsme Vám také k dispozici na online chatu Persefony každé úterý mezi 9 a 11 hodinou a každý čtvrtek v rozmezí 15 - 17 hodin.V době mimo tyto hodiny nám skrze chat.
 3. ality a domácího násilí na tel. čísle 116 006, uvádí organizace. ProFem - Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí pak uvádí, že v provozu dále normálně běží pomoc telefonická (všední dny od 9 do 15 hodin) i on-line, a to kromě chatového.
 4. ality a domácího násilí má číslo 116 006 . Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen
 5. ality a domácího násilí a provozuje ji Bílý kruh bezpečí. SOS linku poskytuje také organizace Rosa , a to na telefonních číslech 602 246 102 , a na novém čísle linka poradny 739 709 764 (od 9 do 18 hodin ve všední dny)
 6. Neziskových organizací nabízející informace a služby pro oběti domácího násilí je v České republice několik, například tyto: Acorus. acorus.cz; nonstop linka: 283 892 772; Bílý kruh bezpečí. bkb.cz; linka pomoci obětem: 116 006; Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. intervencnicentrum.c
 7. Jedním z řešení by mělo být zřízení celostátní krizové linky, na které by odborníci obětem domácího násilí byli schopni poradit a poskytnout kompletní informace o možnostech pomoci. Socioložky zároveň apelují na zřízení většího množství azylových domů

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006, Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen Poskytované služby: V rámci projektu AdvoCats je provozována bezplatná linka právní pomoci pro ženy - oběti domácího násilí, která je v provozu vždy v úterý od 9:00 do 12.00 a ve středu od 17:30 do 20:30 na tel. čísle: 224 910 744. Profem provozuje rovněž internetovou poradnu, kde vám právničky a právníci odpoví na. Násilí v českých rodinách má omezit bezplatná linka pro oběti, více utajených azylových domů nebo poradny pro agresory. Vláda se k realizaci těchto kroků zavázala schválením Národního akčního plánu prevence domácího násilí. Ministerstvům a dalším institucím ukládá, co do roku 2014 mají udělat Během koronavirových opatření je obětem domácího násilí k dispozici nepřetržitá telefonní linka pomoci pro oběti trestných činů a domácího násilí. Fungují intervenční centra pro oběti domácího násilí a 3 azylové domy pro ženy, oběti. Řada poraden začala během pandemie využívat online poradenství Případů domácího násilí v době karantény mnohonásobně přibývá ; Domácí násilí nezahrnuje pouze formy psychické a fyzické, ale také sexuální násilí. Jak obětem násilí, tak lidem z jejich okolí, může pomoci nová aplikace Bright Sky. Často je ale nejjednodušší a nejsnazší zavolat na nonstop linku, kterou.

Pomoc obětem domácího násilí. Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI krizová linka pro dospělé denněChatové poradenství: linkapsychickepomoci.cz/chat Nonstop Chat: 12:00 - 17:00 116 123 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí nonstop 116 006 LINKA PRO RODINU A ŠKOLU - RODIČE pro rodiče, příbuzné, pedagogy i dět

domácího násilí, ale i samotného agresora. Pozornost je věnována rzným druhm domácího násilí, preventivním programm, prá vní pomoci obětem a službami, kterou nabízí neziskové organizace. Je založena na studiu odborné literatury a zpracování kvalitativního výzkumného šetření Podstatu domácího násilí vystihuje pojem týrání, který činí soužití nesnesitelným. Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky Intervenční centrum Liberec je centrum pro pomoc obětem domácího násilí, veškeré služby jsou bezplatné, anonymní a diskrétní. Intervenční centrum v Liberci provozuje Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o Během koronavirových opatření je obětem domácího násilí k dispozici nepretržitá telefonní linka pomoci pro oběti trestných činů a domácího násilí. Fungují intervenční centra pro oběti domácího násilí a 3 azylové domy pro ženy, oběti. Řada poraden začala během pandemie využívat online poradenství Intervenční centrum Brno | Pomoc obětem domácího násilí Sýpka 25 613 00 Brno - Černá Pole. Telefon: +420 544 501 121 +420 739 078 078 (na tomto čísle také nonstop víkendová linka pro pomoc obětem domácího násilí od pátku 16:00 do neděle 20:00) Konzultační hodiny: Po - Čt: 8:00 - 18:00 Pá: 8:00 - 16:0

KDE HLEDAT POMOC - adresář - Prevence domácího násilí

 1. Domácí násilí je násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti.Jedná se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje. Podstatné je, že k němu dochází zásadně v soukromí a je tak těžké je zvenčí rozpoznat, pokud se jeho oběť sama nerozhodne je řešit s.
 2. Pomoc obětem trestných činů Slovinská 41, Brno 541 218 122, 732 842 664 www.bkb.cz . Intervenční centrum Spondea. Pro oběti domácího násilí Sýpka 25, Brno - Černá pole 739 078 078. 544 501 121. www.spondea.cz . Magdalenium. Azylové domy pro pomoc obětem domácího násilí. 776 718 459. www.magdalenium.cz . DONA linka
 3. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 4. ulosti. Kvůli preventivním opatřením.
 5. V roce 1999 organizace uvedla v provoz tzv. Hotline - linku pomoci obětem domácího násilí, fungující denně včetně víkendů a svátků v době od 9 do 24 hodin, je dostupná nejen telefonicky, ale i elektronicky, anonymně a zdarma. Organizace BIG e.V. jako první v SRN vytvořila návodnou brožurku pro polici, obsahující.

Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí

 1. ality a domácího násilí, která má celoevroé harmonizované číslo 116 006. Na tuto linku se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu a různých forem násilí včetně násilí domácího, nebo se stal.
 2. ality a domácího násilí). 24 hodin denně. 116 006; ROSA (Telefonická linka pro ženy-oběti domácího násilí). Po-Pá 9:00-18:00. 602 246 102, 739 709 764 Acorus (Nonstop telefonická linka pro oběti domácího násilí). 24 hodin denně
 3. Systém pomoci obětem domácího násilí upravuje především zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. V rámci tohoto zákona a zákona o sociálních službách je upraven způsob intervence ve prospěch obětí domácího násilí
 4. ality a domácího násilí má číslo 116 006 Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen
 5. ality a domácího násilí. Hlavní město Praha, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Bílý kruh bezpečí, o.s. Zaměření: pomoc pro oběti kri
 6. ality a domácího násilí: 116 006 • Modrá linka důvěry: 608 902 410´nebo 731 197 477 • Intervenční centrum Brno společnosti Spondea: 739 078 078 • Organizace Persefona: 545 245 996 nebo 737 834 345 • Policie České republiky: 15

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006: Zařízení poskytovatele: Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006: Poskytovaná služba: Krizová pomoc: Formy poskytované služby: Ambulantní: Cílová skupina klientů služby: Dospělí (27-64 let) Mladí dospělí (19-26 let) Adresa: U Trojice 2, Praha. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Ve většině případů jde vždy o kombinaci různých forem násilí, které nemusí být na první pohled viditelné. Tento problém prohlubuje pandemie koronaviru ještě více. Přední české neziskové organizace věnující se pomoci obětem domácího násilí uvádějí, že poptávka po jejich službách vzrostla průměrně o 40 % Nejčastější větou, která zaznívá v okamžiku, kdy se výzkumnice Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu AV ČR a Dana Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ptají policistů, sociálních pracovnic z OSPOD nebo Intervenčních center na fungování systému pomoci obětem domácího násilí, je podle jejich slov člověk od člověka Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - Bílý kruh bezpečí NONSTOP, bezplatně 116 006. Charitní linka důvěry Blansko tel. 516 410 668. DONA linka - domácí násilí NONSTOP tel. 251 511 313. Linka bezpečí pro děti a mládež 116 111, 800 155 555. Linka vzkaz domů pro děti a mláde • linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí Bílého kruhu bezpečí 116 006 (nonstop linka) • písemně se lidé mohou obracet na Bílý kruh bezpečí například na mail bkb.brno@bkb.cz (mailová adresa poradny v Brně

Persefona - Pomoc obětem domácího násilí a znásilněn

KURZ : lt;br /gt;pomoc obetem domaciho nasili - Pomoc obětem domácího násilí : Cílem kurzu Pomoc obětem domácího násilí je poskytnout pracovníkům pomáhajících profesí komplexní znalost o problematice domácího násilí. Kurz si klade za cíl vybudovat u pracovníků pomáhajících profesí schopnost identifikovat oběť domácího násilí, vybaví je potřebnými.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

Video: Telefonní informační a krizové linky a online pomoc v ČR

Zažila jsem domácí násilí? - YouTubePersefona - Pomoc obětem domácího násilí a znásilněníBílý Kruh BezpečíPříběh BKB
 • Křečík roborovského délka života.
 • Fazole každý den.
 • Herkules vzkříšení online.
 • Plo.
 • Citáty o sportu anglicky.
 • Motorová pila tesco.
 • Honda crv 2 generace.
 • Epicentrum lipence.
 • Jackie chan děti.
 • Burberry blush.
 • Kočka divoká manul.
 • Psychický vývoj dítěte mladšího školního věku.
 • Jeep gladiator prodej.
 • Prodám vstupenky líbánky na jadranu.
 • Homebrewing cz.
 • Trenky 3xl.
 • Keltský partnerský horoskop.
 • Duha znojmo.
 • Kouřové zatmění měsíce.
 • Chinatown london.
 • Ps4 controller pc windows 7.
 • Eric clapton harrison.
 • Hladina hluku na pracovišti.
 • Most interesting google earth places.
 • Piknik slovo sk.
 • Pyžamo vánoční.
 • Zrezle sanky.
 • Obrázky krtek.
 • Kam letí divoké husy.
 • Co je slovo vendeta.
 • Čivava prodej karlovy vary.
 • Aralské jezero řešení.
 • Nell hudson.
 • Lenovo p2 prodám.
 • Sakrální starožitnosti.
 • Medium duchy kontakt.
 • Cuda till salu i sverige.
 • Thalía skladby.
 • Whirlpool jt 479 ix recepty.
 • Originální předání dárku.
 • Maco kování.