Home

Státní oblastní archivy seznam

Archivy v Česku sestávají ze státních, specializovaných, městských (tedy archivů územních samosprávných celků) a bezpečnostních, kterou jsou jako archivy definované buď archivním zákonem, případně akreditací u Ministerstva vnitra České republiky.Soukromé archivy vznikají pouze akreditací. Pro jednoznačnost je u seznamu používán princip legality, takže jsou. 2020 © Ministerstvo vnitra • Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk. Adresa pro zasílání faktur: SOA v Zámrsku Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice Karla IV. 42, P. O. Box 42 C34 530 01 Pardubice E-mail: podatelna.epo@ahapa.cz IDDS: 7ncf6pj. Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 10231881/0710 (běžný účet) 19-10231881/0710 (kopie. Seznam archivů. Národní archiv - je ústředním archivem státu; Archiv bezpečnostních složek; Státní archivy; Státní oblastní archivy - v Praze, Třeboni, Plzni, Litoměřicích, Zámrsku, Brně (Moravský zemský archiv) a v Opavě (Zemský archiv); Státní okresní archivy - jsou vnitřními organizačními jednotkami státních oblastních archivů

Seznam archivů v Česku - Wikipedi

Archivy a archiválie. Co najdete v archivech. Archiválie jsou záznamy vybrané - vzhledem k době vzniku, obsahu, původu a vnějším znakům - k trvalému uchování a přijaté do evidence archiválií.Ukládají se ve veřejných a soukromých archivech, jimž byla pro jejich činnost udělena Ministerstvem vnitra akreditace Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz.Tato aplikace umožňuje komfortní hledání digitalizovaných archiválií v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě a zahrnuje tak data z celého Moravskoslezského. Státní oblastní archiv v Zámrsku - webové stránky; Matriky je bezesporu Inventární seznam Sbírky matrik Východočeského kraje 1587-1949. Soubor je ve formátu PDF a lze v něm jednotlivé lokality vyhledávat za použití klávesové zkratky Ctrl+F nebo při rozkliknutí Úpravy - Rozšířené hledání (vždy. Středočeské krajské kulturní středisko, Praha (26.03.2020) Státní oblastní archiv v Praze, NAD 91; AVIA, státní podnik (26.03.2020) Státní oblastní archiv v Praze, NAD 303 Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2019 [X]. Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace . Celostátní archivní konference, Plzeň, 23

Státní oblastní archivy; Státní oblastní archivy. IČ Kompletní seznam Odkazů. Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Od roku 2002 jsou organizačními články archivu také všechny státní okresní archivy na teritoriu Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zemský archiv dále metodicky řídí Archiv města Ostravy a další akreditované archivy zřízené v uvedených dvou krajích Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni a jihočeských archiv

Státní archivy - Portál veřejné správy - seznam

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého Státní oblastní archiv v Zámrsku Otevřete si seznam matrik, z něhož lze stahovat jednotlivé digitalizované matriční knihy. Podrobnější informace a návody viz v životních situacích Matriky a Hledám předky. Projekt kartografické zdroje jako kulturní dědictví. ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, stránky jihočeských archivů, státní okresní archiv Státní oblastní archiv v Třeboni Jde o aplikaci, do které dodávají údaje a obrázky všechny archivy v České republice. Lehmanovy vídeňské adresáře z let 1859-1949 na internet ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni Husova 143 379 01 Třeboň. IČ: 709 789 56. Datová schránka: vuhaiws. Tel.: 384 721 128 Fax: 384 722 379. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript

Seznam matrik na matričních úřadech - Státní oblastní

Státní oblastní archiv v Praze Archivní 4/2257, Praha 4, PSČ 149 00 Tel: 974 847 358 (sekretariát), 974 847 269 (badatelna), 974 847 357 (fax) E-mail: e-podatelna@soapraha.cz ID datové schránky: k28aiwy Vedení archivu. PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel archivu Tel:974 847 358, E-mail: daniel.dolezal@soapraha.cz, profesní životopis Státní okresní archiv Vsetín 4. května 227, Vsetín - Naplánovat trasu Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a zpřístupňují ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 412 01 Litoměřice IČ: 70979464 Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 975 Fax.: +420 477 755 99 Státní oblastní archiv v Zámrsku - digitalizované matriky SOA Třeboň - digi DigiArchiv SOA v Třeboni je webová aplikace sloužící ke zpřístupnění digitalizovaných materiálů; je součástí Digitálního archivu SOA v Třeboni - systému pro bezpečné uchování, správu a zpřístupnění digitalizovaných materiálů 3 www: http://www.soapraha.cz/nymburk 7. Státní okresní archiv Mělník Pod Vrchem 3358 276 01 Mělník Telefon: 315 622 629 E-mail: soka-melnik@soapraha.c

Seznam archivů Akce; Národní archiv [2] Archiv bezpečnostních složek [3] Státní oblastní archivy [3] Státní okresní archivy [3] Archivy měst a obcí [3] Archivy podnikatelských subjektů [3] Archivy politických stran, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů apod. [3 Archivy ČR. AHMP - Rozdělení Prahy Archiv Univerzity Karlovy - Seznam fondů Státní oblastní archiv v Praze, fond Ranění, mrtví a pohřešovaní při náletech na Prahu v roce 1945 a při květnové revoluci v roce 1945. Digitalizovaná kartotéka v digitální studovně Ministerstva obrany ČR Státní oblastní archiv v Třeboni‎ (2 str.) Články v kategorii Archivy v Česku Zobrazuje se 15 stránek z celkového počtu 15 stránek v této kategorii

PK, urbář statku nalžovického a kňovického z r. 1665, patronátní agenda od r. 1637, lesní hospodářské plány a lesní mapy, zlomky vrchnostenské, soudní a hospodářské agendy (knihy, spisy a účty) Státní oblastní archivy Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Seznam archivů MH Genealogie - profesionální sestavení

Archivy v ČR Odkazy na Státní oblastní archiv v Zámrsku seznam, uložíme ho na svůj disk 19/33 . Genealogie v praxi Státní oblastní archiv v Zámrsku U3V 1. Otevřeme soubor aktualizace ze svého disku pomocí Adobe Acrobar Reader 2. Vyhledáme matriku pomocí vyhledávače lupa nebo Ctrl+F) 3 Pro Čechy to jsou státní oblastní archivy v Praze, Litoměřicích, Plzni, Třeboni a Zámrsku, pro Moravu pak Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. Každý archiv nabízí digitalizované matriční knihy (bohužel ne všechny jsou touto formou již dostupné), některé pak i další archiválie jako pozemkové a. 4 www: http://www.ceskearchivy.cz 1. Státní okresní archiv České Budějovice Rudolfovská 40 370 01 České Budějovice Telefon: 386 701 21

S přijetím zákona č. 97/1974 došlo ke změně názvu na Státní oblastní archiv v Litoměřicích, což odráželo fakt, že oblastní archivy mohly vykonávat svou činnost mimo vymezený kraj, aby nedocházelo k rozdělování archivních fondů z důvodu nového správního členění státu Seznam archivů ze ktrerého je možno vybrat vícero záznamů a následně přejít na vyhledávání pouze v těchto archivech. V seznamu je možno vyhledávat. Státní oblastní archivy: Státní oblastní archiv v Zámrsku [5] Státní okresní archivy: Státní okresní archiv Benešov [5

Státní oblastní archiv v Praze Archivní 4/2257, 149 01 Praha.. Státní oblastní archivy Seznam nově akreditovaných archivů podle § 58 zákona č. 499/2004 Sb. Archiv Univerzity Palackého v Olomouci (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 6. 1. 2006) Archiv ®DB a. s. (Rozhodnutí o akreditaci ze dne 12. 12 Státní oblastní archiv v Plzni začal s digitalizací matrik v roce 2005. Postupně bylo digitalizováno všech 11 500 svazků matričních knih. Nejprve byly zveřejňovány spolu s matrikami dalších archivů na portále www.actapublica. eu., od roku 2013 na vlastním portále www.portafontium.eu . Kromě matrik Státní oblastní archiv.

Státní oblastní archiv v Praze - Lanc František. Osobní fond. jeden ze zekládajících členů a fu nkcionářů Muzejního spolku v Mnichově Hradišti a konzervátor Státní památkové péče pro Mnichovo Hradiště, Sobotecko a Bělsko. Popis: Seznam far, kostelů a soch na Sobotecku, Bělsku a Dokesku. Metráž (bm): Nezpracováno Archivy a spisovny. Archivy a spisovny. Státní oblastní archiv v Zámrsku (Zámrsk) Státní oblastní archiv v Praze (Praha 4 - Chodov) Praha, registry-service@seznam.cz; volat Napište nám. Napište nám. Napište nám . Registry service, s.r.o. (Milejovice). Státní okresní archiv Semily: Semily-Podmoklice - Archivní 570, 513 01 +420 488 577 832: Státní okresní archiv Česká Lípa: Česká Lípa - Střelnice 3035 P.O.Box 45, 470 01 +420 488 577 802: Státní oblastní archiv v Litoměřicích (pobočka Česká Lípa) Česká Lípa - Střelnice 3035, 470 01 +420 488 577 802: Státní okresní.

Matriky - Státní oblastní archiv v Zámrsk

 1. Archiv hlavního města Prahy Archivní 6, 149 00 Praha 4 Tel. ústředna: 23600 1111 Tel. informační přepážka: 23600 4017 Tel. studovna: 23600 4012 Fax: 23600 710
 2. STÁTNÍ ARCHIVY . Státní oblastní archiv v Praze Archivní 4/2257 149 01 Praha 4 . tel.: 974847358, 974847269 (badatelna) 974847357 . soapha2@mvcr.cz . Státní okresní archiv Benešov Pod lihovarem 2145 256 01 Benešov . tel.: 317728471, 317722902, 317728969 317728969 . arch.bn@tiscali.cz . Státní okresní archiv Beroun U archivu 1633 P.
 3. Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikací Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikac
 4. Státní oblastní archiv v Praze na mapě Podnik se nachází na adrese Archivní 2257/4 v Praze. Níže je uveden seznam, obsahující 1 společnost, které se nacházejí v okolí
 5. V říjnu 2017 dokončil Státní oblastní archiv v Litoměřicích přebírání a zpracování matrik narozených (do roku 1916), oddaných a zemřelých (do roku 1941) katolických, evangelických a civilních matrik, s výjimkou tzv. Standesamtů, civilních matrik z let 1939-1941. Všechny matriky s výjimkou tzv
 6. Seznam-Státní okresní archivy a jejich www stránky. Vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů : Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Benešov web Státní okresní archiv Beroun web Státní okresní archiv Kladno web.

Státní oblastní archivy 149 997 505 906,37 1 471 269 Archiv bezpečnostních složek 769 17 336,17 655 Archivy měst 8 101 40 649,98 887 276 Soukromé archivy 1 371 10 552,97 12 6624 Specializované archivy 9 930 99 654,35 83 922 721 ezpečnostní archivy 15 293,16 0 Archiválie uložené mimo archivy 565 5 340,79 Aktuální katalog firem v kategorii Archivy a spisovny Jihočeský kraj. Archivy a spisovny v regionu Jihočeský kraj - Najisto.cz Pravděpodobně máte vypnutou podporu Javascriptu, pro lepší prožitek z prohlížení Najista jej doporučujeme zapnout

Státní oblastní archiv v Praz

Díl 5 Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby § 42 (1) Archivy se člení na a) veřejné archivy, b) soukromé archivy. (2) Veřejnými archivy jsou a) Národní archiv, b) Archiv bezpečnostních složek, c) státní oblastní archivy, d) specializované archivy, e) bezpečnostní archivy, f) archivy územních samosprávných celků q veřejné archivy - zahrnují: Národní archiv, státní oblastní archivy, specializované archivy, bezpečnostní archivy a archivy územních samosprávních celků; a q soukromé archivy - ostatní archivy zřizované fyzickými a právnickými osobami Wikipedie - seznam českých měst: Německé názvy českých měst, řazeno podle českých názvů: Österreichisches Staatsarchiv: Státní archiv ve Vídni: Adresy v České republice: Seznam adres v České republice: Katastr nemovitostí: Hledání současných majitelů nemovitostí: Majetkové vyrovnání s církvem Samostatné ročenky a sborníky, které obsahují příspěvky s archivní a historickou tematikou, vydává Národní archiv, všechny státní oblastní archivy i většina archivů okresních. Uvádět jejich výčet je bezpředmětné, informaci o tom, jaké publikace archiv vydává, někdy i spolu s obsahy alespoň nejnovějších. Státní oblastní archiv zámrsk Deutsche Seite - Státní oblastní archiv v Zámrsk . Address: Na potoce 21/23 674 01 Trebic Tel: 0618/ 5760, 0618/5759 Statni okresni archiv Uherske Hradiste (State District Archive Uherske Hradiste) Státní oblastní archiv v Praze | 24.04.2020. Omezení provozu. Nové elektronické archivní pomůcky

Digitalizac

 1. Státní oblastní archiv v Třeboni Jihočeská Třeboň je známá nejen památkami, rybníkářstvím a cyklostezkami, ale je vyhledávaná jako sídlo velkého státního archívu. SOA v Třeboni je archiv krajské úrovně, tzn. s působností pro Jihočeský kraj s hlavním sídlem v Třeboni a pobočkami v Českých Budějovicích.
 2. Mimo skartační řízení písemnosti posuzují Státní oblastní archivy, v jejichž územním obvodu jsou písemnosti na regionálních pracovištích. • O tom, že písemnost je archiválií, vyrozumí archiv nebo Státní oblastní archiv toho, kdo je oprávněn s ní nakládat
 3. Veřejnoprávní původci. Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů vykonává Národní archiv dohled nad vyřazováním dokumentů a kontrolu spisové služby u řady orgánů a organizací.Tuto činnost zabezpečuje v rozsahu vymezeném v obecné rovině § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. a současně podle § 46. odst.
 4. Státní oblastní archiv v Litoměřicích - archivy, informace o záležitostech týkajících se občanů, pokud jsou zachyceny v archiváriích fondech. Písemné vyjádření ( výpis,kopie o tom jakým způsobem jsou v archivu dochovány ) státoobčanská agenda, majetkoprávní záležitosti, doba studia, doba zaměstnání. Umožnění nahlížení do archivárií starších 30 let
 5. Státní oblastní archiv v Litoměřicích (pobočka Liberec X-Františkov) Liberec X-Františkov - Vilová 339/24, 460 10 +420 488 577 812: Státní okresní archiv Teplice (pobočka Litoměřice) Litoměřice - Krajská 48, 412 01 +420 477 755 912: Státní oblastní archiv v Litoměřicích (pobočka Litoměřice) Litoměřice - Kamýcká.
 6. Na internetových stránkách VÚA je zveřejněn seznam všech 244 matrik uložených ve Vojenském historickém archivu. K nahlížení budou k dispozici vždy matriky označené modrou barvou (aktivní). Postupné zveřejňování dalších matrik je závislé na činnosti pracovníků VHÚ, kteří připravují matriky ke zveřejňování
 7. Ke zpracování využít zejména okresní archivy v původně jazykově českých okresech (kvůli paleografickým i jazykovým dovednostem): Blovice, Plasy, Klatovy, Horšovský Týn, Rokycany, dále Archiv města Plzně i Státní oblastní archiv v Plzni, blízké OA v jižních, středních a severních Čechách (Strakonice, Prachatice.

Jmenné evidence - Archiv bezpečnostních slože

Díl IV: Archivy Západočeského kraje. Seznam archivních institucí a archivních fondů. I. Státní oblastní archiv v Plzni. Christoph Fischer, Novorybnická přádelna, Studánka u Aše. Krajský soud Cheb. Krajský soud Plzeň. Krajský úřad Klatovy. Krajský úřad Plzeň. Obchodní a živnostenská komora v Plzni. Policejní. Státní oblastní archivy § 47 (1) Státními oblastními archivy jsou a) Státní oblastní archiv v Praze, b) Státní oblastní archiv v Třeboni, c) Státní oblastní archiv v Plzni, d) Státní oblastní archiv v Litoměřicích, e) Státní oblastní archiv v Zámrsku, f) Moravský zemský archiv v Brně, g) Zemský archiv v Opavě. (2) Státní oblastní archivy jsou správními. Díl V: Archivy Severočeského a Východočeského kraje. Seznam archivních institucí a archivních fondů. Část 1 - Archivy Severočeského kraje. I. Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Četnická stanice Držkov. Koncentrační tábor Malá pevnost Terezín. Koncentrační tábor Richard Litoměřice. Krajský soud Česká Líp Státní okresní archiv Cheb disponuje několika knihovnami. Založení vlastní archivní knihovny je spojeno se jménem Georga Schmidta, zakladatele Muzea města Chebu. Nejstarší část knižních fondů tvoří stará magistrátní knihovna, kterou Schmidt vyčlenil v letech 1869-1870 z městské kanceláře státní oblastní archivy, které jsou organizačními složkami státu a které pečují o archiválie z činnosti veřejnoprávních i soukromoprávních osob, jež působily ve vymezeném území příslušných krajů (ty tvoří tzv. oblasti); jde o státní oblastní archivy v Praze, Třeboni, Plzni, Litoměřicích a v Zámrsku.

Monasterum. Digitalizovaná sbírka listin UK je rovněž zařazena do evroého projektu Monasterium, kam se připojili archivy České republiky jako Národní archiv, Moravský zemský archiv, Státní oblastní archiv v Plzni a Třeboni a klášter ve Vyšším Brodě Státní ústřední archiv síť archivů krajských (po reformě státní správy v roce 1960 oblastních), okresních a městských (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem) archivy zvláštního významu archivy podnikové muzea: opět hierarchizace - Národní muzeum v Praze, muzea krajská, oblastní (střední Čechy) a okresn Archivy v ČR Odkazy na Státní oblastní archívy, SOA seznam, uložíme ho na svůj disk. Genealogie v praxi Státní oblastní archiv v Zámrsku U3V 20/31 1. Otevřeme soubor aktualizace ze svého disku pomocí Adobe Acrobar Reader 2. Vyhledáme matriku pomocí vyhledávače lupa nebo Ctrl+F) 3

Archivy a archiválie - Ministerstvo vnitra České republik

 1. Zemský archiv v Opavě: Digitální archi
 2. Státní oblastní archiv v Plzni archivy Plzeňského a
 3. Státní oblastní archivy - Portál veřejné správ
 • Zdravotní obuv praha 6.
 • Djatlovova expedice diskuze.
 • Společné komíny.
 • Kapitálové společnosti charakteristika.
 • Liverpool manchester city.
 • Bodyzorbing koule prodej.
 • Invalidní vozík skládací bazar.
 • Knírač malý bílý.
 • Scholastika zsv.
 • Ardon bunda.
 • Luxusní míša řezy.
 • Produkce řepky v čr.
 • Radiostanice do auta.
 • Pletení rukavic na 2 jehlicích.
 • John deere 6105 mc.
 • H h holmes.
 • Život s defibrilátorem.
 • Fake mailer cz.
 • Laura branigan gloria 1982.
 • Beach kemp praha.
 • Kartičky pro novorozence.
 • Lahodně s ellou a přáteli.
 • Bambucke maslo pro deti.
 • Latinsko český překladač.
 • Blade runner ford.
 • Prodám modřínové fošny.
 • Barokní orchestr.
 • Toyen surrealismus.
 • Jak spat v letadle.
 • První objevená exoplaneta.
 • Iphone pod vodu.
 • Předpoved počasí idnes.
 • Prvek b.
 • Tetování na bok nápisy.
 • Návod shoptet.
 • Nikon d5100 hdmi.
 • Restaurace líšnice u milevska.
 • Chicagská univerzita.
 • Procentuální složení vzduchu.
 • My name is mud.
 • Světové dny mládeže 2017 praha.