Home

Zákona o metrologii č 505 1990

Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související ..

 1. Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy. účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měřen
 2. Schvalování typu měřidla a ověřování stanoveného měřidla, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. X zákona č. 223/2009 Sb. Přechodné ustanoven
 3. Schvalování typu měřidla a ověřování stanoveného měřidla, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. X zákona č. 223/2009 Sb. Přechodné ustanoven
 4. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. Publikováno: 2.1.2013. Autor: 42100. Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, právnických osob a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření
 5. Zákon č. 505/1990 Sb. - Zákon o metrologii. Havel v. r. Dubček v. r. Čalfa v. r. Poznámky pod čiarou: 1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).. 2) § 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb
 6. Zákon č. 119/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb
 7. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, je základním metrologickým předpisem právního řádu České republiky. Řadu detailů k ustanovením zákona řeší zejména jeho průřezová prováděcí vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření. Úvodní obecná ustanovení. Etalon

Návrh zákona o metrologii nahrazuje stávající zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, který již nevyhovuje aktuálním potřebám. Návrh zákona o metrologii upravuje především uvádění měřidel na trh, včetně jejich ověřování, používání měřidel, autorizaci subjektů, které. (§ 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 328/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb. a vyhláška č. 331/2000 Sb.) Poznámka: Další informace naleznete na těchto stránkách pod heslem Sborníky technické harmonizace ve sborníku Hotově balené. Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii Částka 83/1990 Platnost od 17.12.1990 Účinnost od 01.02.1991 Aktuální znění 01.07.2017 505 ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 ometrologii Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §1 Účel zákona

ČMI vydává publikaci obsahující úplné aktuální znění zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění všech pozdějších novel), a obsahující i úplná aktuální znění hlavních prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu Dne 1. dubna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990Sb., o metrologii, ve znění Novela zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii | MPO Kontakt

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii - TZB-inf

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného. Zákon č. 157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákono 505/1990 Sb. Zákon o metrologii Částka: 083 Druh předpisu: Zákon Rozeslána dne: 17. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament Přijato: 16. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991 Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti: Novely předpisu 119/2000 Sb.( 1. července 2000 ); 119/2000 Sb.( 1. července 2001 ); 137/2002 Sb.( 15 o metrologii Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto Název p ředpisu: Zákon o metrologii Číslo p ředpisu: 505/1990 Sb. Částka: 083 Druh p ředpisu: Zákon Rozeslána dne: 17. prosince 1990 Autor p ředpisu: Parlament Přijato: 16.11.1990 Nabývá ú činnosti: 1. února 199

Video: Úplné pracovní znění zákona č

Změna zákona č. 119/2000 Sb. Čl. III Na konci textu čl. V zákona č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v. 85 ZÁKON ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky Přechodné ustanovení Schvalování typu měřidla a ověřování stanoveného měřidla, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. X zákona č. 223/2009 Sb úprava č. 902/1981 Úradu pre normalizáciu a meranie z 28. októbra 1981 o štátnej značke schválenia typu meradla na typové overovanie meradiel, prípadne na schvaľovanie vzoriek meradiel, oznámená v čiastke 34/1981 Zb.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii MP

 1. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o metrologii Čl. I Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto: 1
 2. Kalibrace tachografů se provádí na základě zákona o metrologii č. 505/1990 sbírky, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 344, 345/2002 sbírky, metody zkoušení TPM 5210, 5211/2008, a nařízením rady a parlamentu (ES) č. 561/2006
 3. je zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o metrologii), vyhlášky vydané na základě tohoto zákona, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb
 5. Až do 4.6.2014 je nyní v připomínkovém řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 6. 505/1990 Zb. Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991 do 30.06.2000. 505. ZÁKON. zo 16. novembra 1990. § 53 až 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). OBSAH ZÁKONA x Obsah. Predpis bol zrušený predpisom 142/2000 Z. z. §1 Účel zákona
 7. kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona

505/1990 Sb. Zákon o metrologii Aktuálne zneni

 1. Certifikát o schválení typu měřidla č. 011 l-CS-C 108-04 Doplněk č. 2 Český metrologický institut podie zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydává tento doplněk pro: silniční rychloměr typ Unicam VELOCITY3 při dodržení technických údajů a podmínek, uvedených v příloze tohoto.
 2. 119/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb ..
 3. Komentovaný zákon o metrologii Český metrologický institu
 4. Návrh zákona o metrologii - technicka-zarizeni

Často kladené otázky - Metrologie - ÚNM

157/2018 Z. z. Zákon o metrológii Aktuálne zneni

Další metrologické služby - MedictonOvěřování tonometrůÚdržba měřicího přístroje - kalibrace a revizeČinnosti firmy - REOS sMĚŘIČE TEPLA – VODOMĚRY | KAREL HAVLÍČEKMetrologie » palstatPřesné cejchování mostních vah - ČESKÉSTAVBYReference | Imeco-th
 • Krocan kanadsky.
 • Nakládací rampa.
 • Davy jones resurrection.
 • Lg v50 gsmarena.
 • Rubidium metin2.
 • Mikrofon na rap.
 • Obrázky zimní krajiny.
 • Babycar slevovy kod.
 • Hydraulické rozvaděče jihlavan.
 • Aragorn age.
 • Arméni.
 • Madesimo skipass.
 • Diamant prezentace.
 • Madesimo skipass.
 • Zázvor rostlina.
 • Microdermal piercing olomouc.
 • Basquiat art.
 • Bebe řezy recept.
 • Homebrewing cz.
 • Dok startup.
 • Mars island croatia.
 • Canon ef na sony e.
 • Zavinovačka eva kiedroňová.
 • Lednice liebherr comfort.
 • Héra symbol.
 • Spojka řetízku žaluzie brno.
 • Látka na utěrky metráž.
 • Dezerty na oslavu.
 • Závěsný květináč diy.
 • Info vlaky.
 • Taťána kuchařová instagram.
 • Let balonem pro celou rodinu.
 • 3. lékařská fakulta přijímací řízení 2019.
 • Word styl tabulky.
 • Helicobacter ve střevech.
 • Lake malawi songs.
 • Výkonová dioda.
 • Vegetariánství referát.
 • Sm systém lano praha.
 • Ochrana osobnosti pdf.
 • Rajská zahrada fitness.