Home

Daktylotrochej

Daktyl. Daktyl je v metrice stopa, skládající se z jedné přízvučné (či v časoměrném verši dlouhé) slabiky a dvou nepřízvučných (či krátkých) v uvedeném pořadí Trochej je v prozódii stopa, složená ze dvou slabik, z nichž první je přízvučná a druhá nepřízvučná (platí v sylabotónickém verši, v časoměrném verši je první dlouhá a druhá krátká). V české literatuře je trochejské metrum velmi obvyklé a hojně užívané, což souvisí s tím, že v češtině je přízvuk vždy na první slabice slova a tedy je trochej v.

Daktylotrochej, český sylabotónický verš; utváří se pro češtinu typickým pravidelným uspořádáním daktylských a trochejských slovních taktů (dvoj- a trojslabičných slov) Daktylotrochej s předrážkou sylabotónický (viz Úvod - kap. 5-5.2) Pro vztah daktylotrocheje s předrážkou a (nepředrážkového) daktylotrocheje platí totéž co pro vztah daktylu s předrážkou a (nepředrážkového) daktylu: jediný rozdíl je, že na počátku metrické řady se vyskytuje další W-pozice (W 0) Daktyl. Daktyl je v metrice stopa, skládající se z jedné přízvučné (či v časoměrném verši dlouhé) slabiky a dvou nepřízvučných (či krátkých) v uvedeném pořadí. Daktyl je v české literatuře velmi hojný a používaný (a také kombinovaný s jinými stopami, především s trochejemi, pak se mu říká daktylotrochej), což souvisí i s jeho snadnou vytvořitelností. Za mě - do štěstí daktylotrochej, pak daktyl. Ale teď mě ještě napadá, když to hodně přeženu, pak: S osudem / jít na / procházku / životem - čístě teoreticky: daktyl, jamb, dakty, daktyl. Od na provázku by to šlo podobně. Takže hodně divoce, až do stěstí daktylojambickej, a ten daktyl dál je jasnej daktylotrochej, český sylabotónický verš; utváří se pro češtinu typickým pravidelným uspořádáním daktylských a trochejských slovních taktů (dvoj- a trojslabičných slov). daktyl , sestupná metrická stopa složená ze tří slabik, první dlouhé a dvou krátkých; v češtině se realizuje první přízvučnou a dvěma nepřízvučnými slabikami

Daktyl - Wikipedi

 1. Jsi útlejší než hlas) Daktylotrochej - kombinace (Př.: Z oblohy bílý měsíček, starobný nebes tatíček.) Onomatopoie - Slova foneticky napodobující různé přirozené zvuky; Oxymóron - Básnický přívlastek vyjadřující protichůdné vlastnosti
 2. Další například: spodej (¯ ¯), tribrachys (ᐡ ᐡ ᐡ) nebo kombinované daktylotrochej (¯ ᐡ ᐡ ¯ ᐡ) Rým . S rýmem a jeho druhy se setkáte již na základní škole. Rým je zvuková shoda na konci veršů, nejčastěji se rozeznávají schémata: Rým střídavý (ABAB) Rým sdružený (AABB) Rým obkročný (ABBA) Rým.
 3. Daktylotrochej. Daktylotrochejský verš v čes. Sylabotónické poezii verš, v němž koexistují obvykle v určitém uspořádání daktylské a trochejské slovní takty. Debut. označení lit. díla nebo jiného uměleckého projevu, kterým autor poprvé veřejně vystoupil, nejčastěji v podobě tisku své práce
 4. Český-jazyk.cz - HLEDANÝ VÝRAZ: daktylotrochej. Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz, omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.. Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis.
 5. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Ještě jednou se vrátíme. Z mého kraje. (Antonín Sova) - - zaměření se zejména na básně Rybníky a Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy? LITERÁRNÍ HISTORIE: Básně se vážou k programu české moderny, jsou psány..
 6. daktylotrochej (podstatné meno) - skloňovanie slova Slovo daktylotrochej je podstatné meno (mužský rod (neživotné)), skloňuje sa podľa vzoru stroj. Hodnotenie slova: 4.25 ( 24 hlasov

JAMB, TROCHEJ, DAKTYL, DAKTYLOTROCHEJ VOLNÝ VERŠ - nemá nic předurčeno Zvuková shoda RÝM - plná shoda ASONANCE - mění se souhlásky · Funkce VYBAVOVACÍ - představit si to EUFONICKÁ - znělost a zvučnost SÉMANTICKÁ - významová · Typy veršů SDRUŽENÝ - AABB STŘÍDAVÝ - ABAB OBKROČNÝ - ABB daktylotrochej: spojení dvou dipodií → dimetr: spojení dvou metrických stop, spojení dvou stop → dipodie: spojení dvou výroků v logice → disjunkce: spojení trámů, spojení trámové → dlab: spojení nepřízvučného slova s přízvučným → enklize: spojení dálnopisné → fax: spojení dvou citlivých vrstev → hipak. jiné povahy je daktylotrochej nelogaedický, tj. takový, kde střídání není pravidelné zde jde o útvar, který již přechází k verši čistě tónickému, protože nositelem rytmu přestává být rozložení přízvuků při neměnném počtu slabik, ale stává se jím počet sto

Trochej - Wikipedi

 1. V české sylabotónické poezii je verš skládající se z pravidelného uspořádání stopy daktylské a trochejsk = daktylotrochej. Zkuste si číst verše důrazně verše. Ukážu na prvním verši. Chceš - ty = 2 slabiky; ; ma - tič - ko = 3 slabiky ; má - ble - dá ´= 3 slabiky trochej - daktyl - daktyl = daktylotrochej
 2. Daktyl (řec.δακνλoχ), stopa metrického tvaru - ∪ ∪ v níž zdvih (slabika dlouhá, dvojdobá) rovná se klesu (dvěma krátkým slabikám jednodobým, které jen v určitých případech v jednu slabiku dlouhou mohou býti staženy).Přináleží tedy daktyl ke druhu stop souměrných a vyznačuje se rhythmus jeho zvláštní.
 3. daktylotrochej Daktyl je v metrice stopa, skládající se z jedné přízvučné (či v časoměrném verši dlouhé) slabiky a dvou nepřízvučných (či • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku vrstva ČNJ: spisovná čeština zvukové prostředky: daktylský hexamet
 4. Právě, že jsem to už zkusila. Trochej a daktylotrochej to ale není. Takže co? :DDDD . A umí to vůbec někdo na tomto světě určit, teda krom našeho profesora
 5. Přinášíme vám zcela nové typy testů - zaměřené na práci s textem, literární teorii a literaturu. Konkrétně tento je zaměřen na českou literaturu druhé poloviny dvacátého století. Test vám zlepší orientaci v textu, procvičíte si literární fakta a zcela jistě vám pomůže při přípravě na státní maturitní zkoušku

forma: veršovaná skladba ‑ časoměrný hexametr (překlad do češtiny jako 6-ti stopý daktyl, daktylotrochej) lyrika: milostná píseň, pijácká (k pobavení) představitelé: Sapfó, Anakreón (anakreontská lyrika ‑ o víně, ženách, zpěvu) bajka (vyjadřuje lidovou moudrost) představitelé: Aisópos (Ezop) - první tvůrce baje Daktyl je v české literatuře velmi hojný a používaný (a také kombinovaný s jinými stopami, především s trocheji, pak se mu říká daktylotrochej), což souvisí i s jeho snadnou vytvořitelností, skládá se z nich také tzv. hexametr..daktyl - jedná se o seskupení přízvučné slabiky a za ní dvou nepřízvučných. Taková vizualizace přináší informace o tom, v kolika básních se objevuje jamb, daktylotrochej atd. Součet položek z pravého sloupce se ale nemusí rovnat počtu básní v dané sbírce, neboť v jedné básni se může objevovat několik meter zároveň (a tak je tato báseň započítána tolikrát, kolik různých meter obsahuje) · forma: veršovaná skladba - časoměrný hexametr (překlad do češtiny jako šestistopý daktyl, daktylotrochej) lyrika: elegie = píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv - Archilochos monodická lyrika = pro sólový zpěv, doprovod lyry - Sapf Metrum první sloky: Zemřela matka a do hrobu dána, - daktyl; siroty po ní zůstaly, - daktylotrochej; i přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly. - jamb. Metrum nelze obecně specifikovat, nicméně se nachází ve většině veršů, lze tedy hovořit o sylabotónickém verši

Daktylotrochej

Determinace. Krobotová rozlišuje modifikační determinativa a mutační determinativa. V modifikačních determinativech přední člen složeniny určuje, specifikuje, modifikuje druh objektu, jevu, děje nebo stavu označovaného členem druhým, přičemž základní členy mohou existovat i jako samostatná slova Oceňuji i provázanost hesel: když se třeba dočteme o tom, že daktylotrochej se vyskytuje zejména v sylabotónické poezii, můžeme si v zápětí nalistovat, co je vlastně sylabotónický prozodický systém, i když uživatelské přehlednosti textu by ještě více prospělo, kdyby každé heslo nějakým způsobem označilo ty své. - forma: veršovaná skladba - časoměrný hexametr (překlad do češtiny jako 6stopý daktyl, daktylotrochej) lyrika: elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv) - Archilochos monodická lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry) - Sapf daktylotrochej, český sylabotónický verš; utváří se pro češtinu typickým pravidelným uspořádáním daktylských a trochejských slovních taktů (dvoj- a trojslabičných slov). daktyl , sestupná metrická stopa složená ze tří slabik, první dlouhé a dvou krátkých; v češtině se realizuje první přízvučnou a dvěma. daktylotrochej), volí Feld pro melodickou frázi čtyřtaktí: buď je třetí stopa rozložena do dvou taktů, nebo je ke třem taktům se čtvrťovými hodnotami přidružen prázdný takt s pomlkou. v některých případech se tak nepřízvučná slabika daktylu dostává na pozici těžké dob

Obvykle dochází k tomu, že např. první slabika opakujícího se podstatného jména nebo od něj odvozené zdrobněliny (tedy první slabika slovotvorného základu) je opakovaně i signálem začátku stopy (srov. např. daktylotrochej Oheň, oheň, ohýnek,/ však ti vzplane hřebínek). Zdůrazňuje se tedy frázování verše. Vojtěch a Jan Nejedlí uvedli do ódy nejen trochej, ale i daktyl a daktylotrochej a jambu se vyhnuli vůbec; několik méně významných básní v J5 (Hněvkovský, Rautenkranc, Naymann) publikovaných v almanaších nemá zas nic společného s ódou (erotika, satirický náhrobní nápis) Dobrovský psal většinou německy - nedůvěřoval, že by české texty mohly být čteny a pochopeny. Napsal 1. dějiny literatury-nové pojetí, zavedl analogický pravopis (vzory, koncovky,...), byl zakladatelem slavistiky - filolog, stanovil sylabotónický verš, kde se užívá daktylotrochej, napsal o přízvučné prozodii Jaký má báseň rytmus (metrum)? c. daktylotrochej . Stísněnost, ponurost, tma, noc, klekadlo. Slova či básnické prostředky: opakování slova lampa, lampa hořela/svítila. oslovení. Vysvětli slova: sluj - doupě, klekadlo - na modlení, růženec - modlitba, kulich - čepice, hloží a křemení - hloh je keř, křemen.

4verší, střídavý (abab), daktylotrochej. 13 baladických skladeb, 10 z nich tvoří tématické dvojice, které stojí proti sobě - první proti poslední, druhá proti předposlední, protilehlé básně = stejný motiv. Např. Čau! Dneska se podíváme na to, jak se dá pomocí tabulky, grafu a kalkulačky spočítat, v jakém metru je báseň napsaná. Ukážeme si to na příkladu Máje. Stránky.. - forma: veršovaná skladba - časoměrný hexametr (překlad do češtiny jako 6stopý daktyl, daktylotrochej) Ílias Hlavní hrdina eposů, Odysseus byl král na ostrově Ithaka, což je řecký ostrov v jónských ostrovech. Hrdina trójské války, proslulý svou chytrostí, výmluvností i statečností - forma: veršovaná skladba - časoměrný hexametr (překlad do češtiny jako 6stopý daktyl, daktylotrochej) Share Následující příspěvek Achiles - řecký hrdina,

Prohlašuji, že jsem disertační práci Puchmajerovské almanachy.Formování novočeského verše v nadnárodním kontextu vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury daktylotrochej v jednom verši, což se dá pokládat za smíšenej, (logaedickej) verš. Matka hlásí k Erbenovu Vodníkovi) Čistá, neprostředkovaná, pevná, možná i naivní (= nebudete-li jako tito maličtí) víra - u matky x skepse, pochybnosti, pády syna (Neruda, Sládek, Březina) x věda (Sládek) Byl rozchod s romantismem úplný? - vizme jen: Romantický motiv poutnický u Nerudy, Zeyera (poutník.

Ukázka rozboru v PDF. ROZBOR DÍLA: SLEZSKÉ PÍSNĚ (PETR BEZRUČ) Literární druh a žánr: básnická lyricko-epická sbírka (poezie, lyrika/epika ü Používali čistý daktyl alebo daktylotrochej - dominovali trojslabičné slová s prízvukom na prvej slabike. IVAN KRASKO - Vlastným menom Ján Botto. SŠ ukončil v Rumunsku, pokračoval na VŠ chemickej. NOX ET SOLITUDO (Noc a samota) -Témy: opustenosti, rozorvanosti, nešťastnej lásk Rýmy na daktylotrochej - zakladný tvar slov Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo daktylotrochej (slová končiace sa na hej ). Celkovo sme našli 5 slov, ktoré sa končia na príponu -hej a sú v základnom slovníkovom tvare daktylotrochej (kombinace daktylu a trocheje) - př. Z oblohy bílý měsíček, starobný nebes tatíček (Jan Neruda) • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Kantor Halfar je sociální balada psaná pevnou formou, vyskytuje se zde jen jedno pro ně FUNKČNÍ STYLY, SLOHOVÉ POSTUPY, OBECNÁ ČEŠTINA. Datum: 7.6. 2019. Hodnota: 2 RENESANCE. Datum: 10.6. 2019. Hodnota: 8 Obsah: charakterizace období renesance, popis petrarcovského a shakespearovského sonetu, popis villonské balady, charakterizace následujících autorů a děl: Dante Alighieri - Božská komedie; Giovanni Boccaccio - Dekameron; Francesco Petrarca - Sonety Lauře.

Cvičebnice Versologický tý

 1. daktyl, daktylotrochej) Lyrika. elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladby, nejen žalozpěv) - Archilochos. monodická lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry) Sapfó-smutek, touha, láska. milostná píseň, pijácká (k pobavení) - Anakreón, anakreonská lyrika - o víně, ženách, zpěv
 2. -u -uu -u (daktylotrochej) u -uu -u (jakýsi divný daktylotrochej s nepřízvučným příklonkem na začátku) -uu -uu (daktyl) V páté sloce je asi nejvíc kekel z pekel, co se týče rytmu. Bohužel, tady mě nenapadá, jak by se dal jednoduše upravit - to by se musela celá strofa překopat. 6. strofa: -u (trochej
 3. - forma: veršovaná skladba - časoměrný hexametr(překlad do češtiny jako 6stopý daktyl, daktylotrochej) lyrika: elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěvy) Arichilochos. monodická lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry) Sapfó. milostná píse
 4. jamb ¯ ᐡ: trochej Daktyl je v české literatuře velmi hojný a používaný (a také kombinovaný s jinými stopami, především s trochejemi, pak se mu říká daktylotrochej), což souvisí i s jeho snadnou vytvořitelností,
 5. forma: časoměrný hexametr, překlad do češtiny jako 6stopý daktyl, daktylotrochej Ilias: ( válečný epos, Řekové x maloasijské město Trója (= Ílion; v Turecku, Malá Asie) ( 24 zpěvů, 16 000 veršů, 51 posledních dnů boje (trvajícího 10 let) ( řecký bojovník Achilleus x trojský Hekto

Daktyl - referaty-seminarky

 1. Nakonec pak se ke všemu ukáže, že ta teoreticky nepřízvučná předrážka, zapadá-li místně do smyslu verše, dostane větní přízvuk, takže se z domnělého čistého jambu vyklube přece jen zamaskovaný daktylotrochej
 2. - hlavní metrické systémy sylabotónického verše jsou jamb, daktyl, trochej, daktylotrochej 4) časoměrný - je založen na střídání dlouhých a krátkých slabik - za dlouhou slabiku se označovala ta, která byla označena délkou, ale i ta, kde za samohláskou následovala skupina souhlásek - typický pro antickou literaturu, např
 3. - forma eposu: je to veršovaná skladba napsaná v časoměrném hexametru (ten se do Čj překládá jako 6stopý daktyl a daktylotrochej) Hésiodos - psal didaktické eposy o přechodu od rodového zřízení k městského státu. Vedle Homéra byl největším epikem archaické doby

Přízvučné a nepřízvučné slabiky - Poradte

 1. DAKTYLOTROCHEJ = kombinace daktylu a trocheje - např. Stromy se větru mlčky klaní, deštěm se chvěje parapet (Já) Metrum poznáme tak, že si text vytleskáme - na přízvučnou slabiku tleskneme a na nepřízvučnou ne
 2. . na tém
 3. Dokonce i osmistopý daktylotrochej účinkuje dobře, a jeho nečekaná délka sehrává i svou pozitivní roli, neboť vnáší do textu jisté napětí. Zde například zdařile evokuje nekonečné kolotání říčního toku: Jako muž, který již prošel den cesty, stane na břehu a zmateně zírá do proudu, jehož vlny se řít
 4. - forma: veršovaná skladba - časoměrný hexametr (překlad do čj 6stopý daktyl, daktylotrochej) II Lyrika - elegie = píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěvy př. Archilochos - monodická lyrika - pro sólový zpěv s doprovodem lyry - Sapf
 5. aneb procházka po dějinách české a světové literatur

Umělecké jazykové prostředky - Wik

Úvod Jiří Pelán První čtení z autorovy třetí básnické sbírky (Fra) Verše Jakuba Řeháka hovoří o světě, který známe. Jejich nejsilnější kvalitou je konkrétnost pohledu, nikdy neochabující zájem o smyslovou předmětnost věcí. Kontemplace věcí tu ale není signálem nezúčastněného diváctví, právě naopa Miroslav Červenka (1932-2005) patřil k nejvýraznějším osobnostem české literární vědy druhé poloviny 20. století. Vynikl v oboru teorie literatury, historické poetiky, ale uplatnil se i jako editor a komentátor, osobitý kritik i básník Pokud se básník snaží ikty organizovat některým ze systémů (jamb, trochej, daktyl, daktylotrochej), vycházejících z antické tradice, soustředí se na metrum. Prosím přítomné znalce poezie, aby mi, pokud je odvozený amatérský popis sylabotónického systému nepřesný nebo zcela mylný, pomohli s jeho upřesněním UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY PÍSSŇŇOOVVÝÝ RVEERRŠŠ KKAARLLAA KRRYYLLAA A RJ ARO OMMÍÍRA N OHHAAVVIICCII Disertační práce Autor: Mgr. Pavel Šenkapoun Obor: Česká literatura Školitel: Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc

Stylistické prostředky - Studuju

šestistopý daktyl: Ovšemže drsná to země a není pro koně sjízdná → daktylotrochej. lyrika: monodická (sólový zpěv, doprovod lyry, Sapfó) milostné a pijácké písně (Anakreon, = anakreonská poezie, ale i sborová lyrika) sborová lyrika (Pindaros s předrážkou, daktylotrochej, daktylotrochej s předrážkou a neurčené verše. Vizualizace dále obsahuje přehled zvolených ltrů (lze uložit) a strom vý trochej,¨daktyl, jamb, daktylotrochej Možné je samozřejmě cokoli, ale ne vše je našemu uchu libé. Nicméně estetika vnímání rytmu básně je dost individuální, jsou dokonce rozdíly podle nářečního původu posluchače - ostraváci ovlivnění polštinou s jejími přízvuky na předposlední slabice tolerují jinou metrickou.

daktylotrochej chápán jako relativně věrná nápodoba verše originálu a pa-tří k nejpoužívanějším veršům překladu řeckých a latinských hexametrů (re-spektive obou veršů elegického disticha). Přívrženci substituční teorie (tedy zastánci hledání funkčního ekvivalentu) mohou poukázat na to, že český pří Řecká literatura - Encyklopedie Diderot Nejstarší evroá literatura sahající asi od 8. stol. př. n. l. do roku 529 n. l. Dělí se v souladu s periodizací vývoje společnosti na čtyři období: a) archaické období (do začátku 5. stol. př. n. l.), v němž byl pěstován epos hrdinský (Ílias a Odyssea), didaktický (Hésiodos) a raná řecká lyrika (elegie, iambografie.

Daktylotrochej mezi jambickými verši. Antonín Dvořák - kantáta (sbor - zpěv + orchestr) Polednice Obsah: Matka vyhrožuje svému dítěti, které pořád křičí, že na něj pošle Polednici. Ta však doopravdy přichází a matka chrání své dítě tak moc, až ho nakonec udusí. Rozbor:. Daktyl trochej jamb test. What a wonderful time to express my happiness to everyone and to say a big thank you to Mr James mukoro on this day, my name is olabisi Adedeji just a few words to you my friends about this man who just helped me in upgrading my jamb are you still there doubting on how to contact him i am here to tell you that his work is real i am so happy today after checking my. Šestý rytmický rozměr Máje, čtyřstopý volný verš nebo daktylotrochej, nemá nikde funkci uzavřené kantilény; vystřídává jenom základní čtyřstopý jamb tam, kde by jambická kadence málem unavovala Daktylotrochej s odchylkami? Převaha daktylotrocheje a daktylu? Možná něco blízkého jamboidu. Nebo sylabický verš? (Dílčí in-spirací je Letošníkův postoj k sylabizujícím textům Erbenovým - srov. JA-KOBSON 1995b: 517.) Resp. dvojveršová sylabická řada, neboť na této úrovn

Video: Teorie literatury Pravopisně

IV VERŠOVÉ SYSTÉMY TYP, AY ROZNOTVARY 1. CvOd Při interpretování výrazovýc foreh uměleckm literaturé y třeb je a brá vt úvahu nejen objektivn hlediskaí , ale i moment subjektivníy A spo lu bu deme na vždy. (daktylotrochej s nepřízvučným příklonkem ta BUM-ta-BUM-ta-ta-BUM-ta) Ne ní to tiž lí nou, (3stopý trochej BUM-ta) dob ře si mě na lo ží, (4stopý trochej BUM-ta) Ne za sy pe hlí nou, (3stopý trochej BUM-ta) 'le po libků na loží. (2stopý trochej s nepřízvučným příklonkem Když slečna Róza povstala a posluchačstvu krásně podle módy se uklonila, zazněl pokojem bouřlivý tleskot. Slečna Róza ukláněla se znovu forma: veršovaná skladba časoměrný hexametr (překlad do češtiny jako 6-ti stopý daktyl, daktylotrochej) lyrika: milostná píseň, pijácká (k pobavení) představitelé: Sapfó, Anakreón (anakreontská lyrika o víně, ženách, zpěvu) bajka (vyjadřuje lidovou moudrost) představitelé: Aisópos (Ezop) - první tvůrce baje Nerýmovaný čtyřstopý daktylotrochej (čtyřiktový verš) s převahou daktylu, ale bez pevného rozvržení stop, tedy jakási obdoba tónického verše, se tu střídá s obligátním Zeyerovým blankversem, a to takovým způsobem, že po rozsáhlé pasáži v jednom rozměru nastupuje pasáž v rozměru druhém, a to bez zřetelné.

Czech Syllabic-Accentual Metres (1795-1914 (překlad do češtiny jako šestistopý daktyl, daktylotrochej) - Ilias. hrdinský epos (tento i válečný) líčící 51 dní posledního desátého roku trojské války Kromě eufonického (zvukomalebného) využití hlásek h a ř jde v tomto limericku o hru s kmenovými tvary od podstatných jmen hora, hoře, slovesa hořet a přídavného jména hořký. 3. Konfrontování podobně znějících i etymologicky příbu-zných slov: DŮVĚRNÁ VÝSTRAHA Chcete být slušní, jak se sluší? A stůj co stůj vždy důstojní?.

Literární a jazykové pojmy [Literární doupě] Největší on

Výsledek hledání: 'daktylotrochej' Český-jazyk

Antonín Sova - Ještě jednou se vrátíme

- forma: veršovaná skladba - časoměrný hexametr (překlad do češtiny jako 6stopý daktyl, daktylotrochej) lyrika: elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv) - Archilochos monodická (milostná) lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry) - Sapfó, Hesiodos - Práce a dn Akce v Praze. ŽIVOT 90 otevírá Koordinační centrum pomoci pro seniory v období epidemie koronaviru 11.03.2020 | 22:30 nfekce koronavirem má nejhorší dopad pro seniory

 • Seznam vlaků čd.
 • Fifa 17 koho koupit.
 • Hovězí na guláš cena.
 • Úsečka.
 • Jeep gladiator prodej.
 • Food detective recenze.
 • Tělesná teplota během dne.
 • Vitamin d cena.
 • Půda zajímavosti.
 • Gril na dřevěné uhlí lidl.
 • Levné plynové zapalovače.
 • Oběhové čerpadlo brno.
 • Wiki sequence diagram.
 • Koupací šortky dámské levné.
 • Jak vyrobit ohňostroj.
 • Dada premium.
 • Strakaci.
 • Pohádková zahrada pardubice v.
 • La roche posay 1 1.
 • Corial slevovy kod.
 • Plocha vzorec.
 • Poloprezidentský systém francie.
 • Školení ppz.
 • Nejlidnatější země světa.
 • Ardon bunda.
 • Alternativní léčba rakoviny kostí.
 • Cimbálová muzika radhošť.
 • Net use delete force.
 • Inkbox xom.
 • Černobílé malované obrázky.
 • Pracovní listy angličtina.
 • Mražení potkani praha.
 • Masopust 24.2 2019.
 • Negativní cytologie.
 • Spalovač mrtvol kino.
 • Rolf scamander.
 • Aktuálně irma.
 • Insidious 3 sleduj.
 • Zdravé recepty dezerty.
 • Přání ze sladkostí pro přítele.
 • Pražský hrad otevírací doba.