Home

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2021 pdf

Číselník obsahuje položky Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Aktuální platná verze; Číselník: 1258 [ pdf ] platnost od 1. 11. 2020: Číselník: 1201 [ pdf ] verze platná od 1. 1. 2019 - nahrazuje verzi 01200: Číselník: 1200 [ pdf ] verze platná od 1. 1. 2019 - nahrazuje verzi 01199 S - výkony. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování stanoví vyhláškou MZ ČR, a to na základě zmocnění z § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.Postup je s účinností od 1. ledna 2016 specifikován § 17b zákona Databáze zdravotních výkonů Vítejte v databázi k seznamu zdravotních výkonů. Aplikace je ve vývojovém (testovacím) režimu, funkcionalita aplikace je postupně rozšiřována. kterou se novelizuje seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, včetně náhledu. ©2016 Seznam zdravotních výkonů 2.0.0.171, ÚZIS ČR. 269/2019 Sb. Název: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů: Částka: 117 (29. 10. 2019) Účinnost: od 1. 1. 202 Změna: 269/2019 Sb. (část) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů: § 1 Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze. § 2 Zrušuje se vyhláška č

Ministerstvo zdravotnictví vydalo novelu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV), ve znění pozdějších předpisů. Novela SZV č. 269/2019 Sb. zejména: zařazuje do vyhlášky více než čtyři desítky nových zdravotních výkonů ze dne 18. října 2019, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č 134. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. června 1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V ´ I ˇ C E S K ´ E R E P U B L I K Y 01150 2. Seznam zdravotnı´ch vy´konu˚ Kapitola 001 - prakticke´ le´kaˇrstvı´ pro dosp ele´ˇ 01021 KOMPLEXNI´ VYSˇETRENIˇ ´ PRAKTICKY´M LE´KAREMˇ Kategorie: P - hrazen plneˇ Nositel INDX Casˇ L3 3 60 OF: 1/1 den OM: A - pouze ambulantneˇ cas.

Částka 117 Rozeslána dne 29. října 2019 Cena Kč 345,- O B S A H: 268. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 269. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hod Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami od 1. 1. 2019 dle Vyhlášky č. 301/2018 Sb. MZČR průběžně provádí revize zdravotních výkonů obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby odpovídaly vývoji zdravotních služeb a jejich nákladovosti. Více informací včetně registračních listů zdravotních výkonů.

Zdravotní výkony - VZP Č

VYHLÁŠKA ze dne 27. května 2020, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb Úhradová vyhláška 2020. Vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 byla vydána dne 29. 10. 2019 a je účinná od 1. 1. 2020. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Ministerstvo zdravotnictví vydalo a novelizuje také vyhlášku č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - VZP Č

 1. ČÁST PRVNÍ. Změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Čl. I. V příloze části 2. Seznam zdravotních výkonů Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 143/2018 Sb., se v popisech výkonů č. 15105 a 15107 ve.
 2. Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn * * * Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb. 1. TEXTOVÁ ČÁST *** Kapitola 2 *** 9.2. Návštěvy specialistů u pacient
 3. seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále též seznam zdravotních výkonů), • z východisek pro tvorbu Zdravotně pojistného plánu na rok 2020 a Výhledu na roky 2021 a 2022 dle dopisu MZ Č.j.: MZDR 37570/2019-3/DZP, ze dne 6. září 2019
 4. Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 4) Sdělení Českého statistického úřadu č. 290/2019 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
 5. ČLK > / ČLK / Aktualit
 6. V souladu s Vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, se laboratorní vyšetření v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 provádí a vykazuje prostřednictvím výkonů odb. 802 - lékařská mikrobiologie
 7. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV) nebyl nijak zásadně upravován od roku 1996. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ČR) se rozhodlo pro historicky první projekt kultivace tohoto seznamu a vytvoření nezávislého software pro jeho další údržbu a modelaci

Zdravotní výkony - Zdravotní výkon

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 4) Sdělení Českého statistického úřadu č. 464/2017 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Ovšem po ujištění MZ a VZP - lze podle Kapitoly 1 Obecná pravidla pro vykazování výkonů, odst. 1 Vykazování výkonů bodu 2. vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v. Seznam zdravotních výkon c s bodovými hodnotami •Nástroj pro vykazování zdravotních výkonů mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou •Vydán ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

269/2019 Sb. - psp.c

134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních ..

 • Truhlářství praha 4 modřany.
 • Prostup střechou pro kabely.
 • Podplotove desky.
 • Kouzelné hračkářství.
 • Blessed film.
 • Zeměpisné aktuality 2018.
 • Mohelnice sport.
 • Plodnost mužů po 40.
 • Zubní kaz homeopatika.
 • Nhl 2016 xbox 360.
 • Car safety rating.
 • Jaterní dieta ovesné vločky.
 • Všo studijní oddělení.
 • Wow elemental shaman talents.
 • Cybex s fix.
 • Zerex forum.
 • Přípitek původ.
 • Gta iv ke stažení.
 • Vlhkoměr na zdivo.
 • Nejlidnatější země světa.
 • Smlouva o podnájmu nebytových prostor 2019.
 • Jak investovat milion 2019.
 • Chko české středohoří.
 • Posilovna po padesátce.
 • Gravitace prezentace.
 • Jak řešit drobnou dopravní nehodu.
 • Jedovaté houby atlas.
 • Microdermal piercing olomouc.
 • Bolestivá bulka na plosce nohy.
 • Konvice na indukci cervena.
 • Snowboard komplety.
 • Podpora růstu prsou.
 • Co dělat když se mi líbí kluk.
 • Trn v oku u psa.
 • Jak naučit kotě pít z misky.
 • Blade runner ford.
 • Cinque terre.
 • Zs mendelova prazdniny.
 • Vyroba rybarskych krmitek.
 • Polyfonie a homofonie.
 • Jižní čechy s polopenzí.