Home

Hundovo pravidlo

Hundovo pravidlo, pojmenované po německém fyzikovi Friedrichu Hermannu Hundovi (1896 - 1997), se týká pomůcky, která se pro vizualizaci elektronové konfigurace používá. Jedná o zápis elektronové konfigurace do čtvercových polí tak, že se rozlišují dvě různé hodnoty spinu elektronu symbolizované dvěma opačně. Hundovo pravidlo (Pravidlo maximálního spinu) Pokud umísťujeme elektrony do degenerovaných orbitalů, zaplníme nejprve každý takový orbital jedním elektronem a teprve potom jej párujeme s druhým elektronem s opačným spinem. Např. čtyři elektrony umístíme do trojice orbitalů p takto , nikoliv takto

Hundovo pravidlo maximální multiplicity. Splnění pravidla zajistíme tím, že při obsazování orbitalů dané podslupky elektrony obsadíme nejdříve všechny tyto orbitaly elektrony se spinem ­ a poté doplníme případné zbývající elektrony se spinem ¯ (), tak aby byl současně splněn Pauliho princip Pravidlo prázdného autobusu je mnemotechnická pomůcka, kterou mne naučili mí studenti. Hundovo pravidlo říká, že elektrony se zaplňují do orbitalů o stejné e.. Hundovo pravidlo uvádí, že se konkrétní orbital zaplní dvěma elektrony, až ve chvíli, kdy každý jemu degenerovaný orbital obsahuje alespoň 1 elektron. Správně: Nesprávně: 20 Výstavbový princip (též pravidlo n+l) sděluje, že se nejprve obsadí elektrony. Hundovo pravidlo V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry teprve po obsazení každého orbitalu jedním elektronem. Nespárované elektrony v degenerovaných orbitalech mají stejný spin..

Hundovo pravidlo říká, že elektronové páry vznikají teprve po zaplnění každého orbitalu jedním elektronem. Všechny nespárované elektrony mají stejný spin. Třetí důležité pravidlo - výstavbové pravidlo zní: Orbitaly s energií nižší se zaplňují elektrony dříve než orbitaly s energií vyšší 2 Hundovo pravidlo. V degenerovaných orbitalech se nejdříve orbitaly zaplní jedním elektronem, který má stejné spinové číslo, a poté vznikají elektronové páry. Všechny nespárované elektrony mají stejný spin. Důvodem je, že systém má nejnižší energii, a tím je stabilnější. Příklad je uveden níže nebo na Obrázku 9

Zaplňování orbitalů elektrony :: ME

 1. Pravidlo Hundu: Hundovo pravidlo vysvětluje pořadí, ve kterém jsou orbity subshellů vyplněny elektrony. Teorie Princip Aufbau: Podle Aufbauova principu jsou subshely naplňovány od nejnižší energetické úrovně až po nejvyšší energetickou úroveň
 2. Hundovo pravidlo nebo princip maximální multiplicity stanoví empiricky, jak degenerované orbitální elektrony musí zabírat energii. Toto pravidlo, jak jeho jediné jméno ukáže, přišel z německého fyzika Friedrich Hund, v 1927, a od té doby to bylo velmi užitečné v kvantové a spektroskopické chemii
 3. Hundovo pravidlo Elektrony se na degenerovaném souboru orbitalů (orbitaly se stejnou energií) rozmisťují tak, aby byl obsazen co největší počet orbitalů jediným elektronem (snaha po nejvyšším mož-ném počtu nevykompenzovaných spinů, tj. nepárových elektronů)
 4. b) výstavbový princip (pravidlo n+l) c) Hundovo pravidlo; Pauliho princip. Každý orbita může být obsazen nejvýše dvěma elektrony. Které se od sebe liší spinovým kvantovým číslem. To znamená, že určitý orbita může být: - neobsazený (vakantní, prázdný) - částečně obsazený jedním elektrone
 5. Hundovo pravidlo říká, že nespárované elektrony mají vždy stejný spin (šipka směřuje stejným směrem) a v degenerovaných orbitalech vznikají spárované elektrony teprve po obsazení všech orbitalů jedním elektronem
 6. Dále platí Hundovo pravidlo (ve skupině degenerovaných orbitalů se orbitaly nejprve obsadí každý jedním elektronem se shodným spinem a teprve pak začnou vznikat elektronové páry) a Pauliho princip (v každém orbitalu mohou být nanejvýš dva elektrony a ty musejí mít opačný spin)
 7. KLÍČOVÁ SLOVA: Pauliho princip, výstavbový princip, Hundovo pravidlo, degenerované orbitaly, úplný elektronový zápis, zkrácený elektronový zápis, valenční elektrony * * Pravidla pro obsazování elektronů v atomu 1. Pauliho princip v jednom orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony lišící se hodnotou spinového kvantového.

Připrav se - Obecná a anorganická chemie: Elektronový oba

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Pravidlo prázdného autobusu je mnemotechnická pomůcka, kterou mne naučili mí studenti. Hundovo pravidlo říká, že elektrony se zaplňují do orbitalů o stejné energii po jednom, a až poté se párují. Koukni na video, jak se to dá skvěle zapamatovat a neplést třeba s Pauliho vylučovacím principem

Výstavba Elektronového Obalu Atom

Stránka Hundovo pravidlo je dostupná v 26 dalších jazycích. Návrat na stránku Hundovo pravidlo. Jazyky. Deutsch; English; español; euskar Hundovo pravidlo: orbitaly se stejnou energií (degenerované) se nejdříve zaplní 1 e - pak 2 Pauliho vylučovací princip : v každém orbitalu můžou být pouze 2 elektrony s opačným spinem ↑ 3.2.2.6 Hundovo pravidlo. Energie orbitalů v atomech s více než jedním elektronem se řídí určitými pravidly. Obecně energie orbitalů vzrůstá se vzrůstem hodnoty atomového čísla Z a větší náboj jádra silněji přitahuje elektrony. Elektrony z vnitřních slupek mohou do určité míry stínit náboj jádra vzhledem k. Hundovo pravidlo. Orbitaly se stejnou energií (degenerované) se obsazují nejprve všechny po jednom elektronu se stejným spinovým číslem, a teprve pak druhým elektronem s opačným spinem; Výstavbový princip (= princip minimální energie) Orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve než orbitaly s vyšší energi Hundovo pravidlo: orbitaly se stejnou energií (degenerované) se nejdříve zaplní 1 e - pak 2 Pauliho vylučovací princip : v každém orbitalu můžou být pouze 2 elektrony s opačným spinem ↑

Hlavní rozdíl - princip Aufbau vs. Hundovo pravidlo . Vývoj atomové struktury začal moderní Daltonovou atomovou teorií. Uvádí se, že veškerá hmota je tvořena atomy a atomy nelze dále rozdělit na menší částice Hundovo pravidlo V degenerovaných orbitalech se elektrony rozmisťují nejprve tak, aby jejich spinová čísla měla stejnou hodnotu, a teprve pak se tvoří elektronové páry. Příklady: C: 1s 2 2s 2 2p 2 ([He] 2s 2 2p 2) S: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ([Ne] 3s 2 3p 4) Au: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 6 4f 14 5d 10.

Hundovo pravidlo - skvělá vychytávka na zapamatování - YouTub

§ HUNDOVO PRAVIDLO - orbitaly se stejnou energií se obsazují všechny po jednom elektronu se stejným spinovým číslem, teprve pak druhým elektronem s opačným spinem. § VÝSTAVBOVÝ PRINCIP - orbital s nižší energií - obsazení dříve. Např. bor (5 e--> 1s 2 2s 2 2p 1 Hundovo pravidlo - V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry teprve po zaplnění každého orbitalu jedním elektronem. Všechny nespárované elektrony mají stejný spin. Orbitaly s energií nižší se zaplňují dříve než orbitaly s energií vyšší.. Hundovo pravidlo - stavy o stejné energii (degenerované orbitaly - se stejným hlavním a vedlejším kvantovým číslem) se obsazují nejprve po jednom elektronu, tyto elektrony mají stejný spin, teprve po zaplnění všech orbitalů dané hladiny se začnou doplňovat elektrony do párů (s opačným spinem) zápis : - počet. Hundovo pravidlo Degenerované orbitaly p, d, f se zaplňují nejprve elektrony s paralelním spinem. Teprve po zaplnění všech se postupně zaplňují elektrony se spinem opačným. 2p . Elektronová konfigurace uhlíku 6 2C 1s 22s2 2p nebo 6 C 1s 2s 2p . Zápis elektronové konfigurace s pomocí vzácného plynu 2

Schéma obrazu porušuje Hundovo pravidlo: orbital vyšší energie je naplněn elektrony, aniž by je nejprve spároval s nižšími energetickými orbitály. Když se elektrony spárují, orbitál ztrácí energii a vyvolává větší elektrostatické odpuzování nepárových elektronů jiných orbitálů 2) Pauliho princip - každý orbital může mít max. 2 elektrony, tzv. elektronový pár 3) Hundovo pravidlo - orbitaly se zaplňují postupně, nejprve jedním elektronem a podle počtu se doplňují př Hundovo pravidlo maximální multiplicity V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry teprve po obsazení každého orbitalu jedním elektronem, nespárované elektrony mají stejný spin; Výstavbový princip (princip minimální energie

Složení a struktura atomu Studijni-svet

 1. Dobrý den, Hundovo pravidlo říká že, orbitaly se obsazují nejprve jedním elektronem a teprve potom vznikají elektronové páry. Proč toto pravidlo neplatí například u uhlíku, boru, nebo u zkrácené konfigurace Al. Děkuji za odpově
 2. - Hundovo pravidlo - orbitaly se stejnou energií se nejprve zaplňují elektrony se stejným spinem. Mendělejevova periodická soustava - každý prvek je charakterizován protonovým číslem Z - splňuje: p. nerozlišitelnosti částic, výstavbový princip, Hundovo pravidlo. Chemická vazba - způsobuje soudržnost atomů v molekul
 3. Hundovo pravidlo Orbitaly se stejnou energií (degenerované) se obsazují nejprve všechny po jednom elektronu. Nespárované elektrony v degenerovaných orbitalech mají stejný spin. Př: 2p Výstavbový princip Elektrony v atomu obsazují orbitaly podle stoupající energie, orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve než.
 4. Hundovo pravidlo. kategorie. Všechny vtipy 40567; Aktuálně 289; Bezdomovci a žebráci 227; Blondýnky 1860; Cestování a doprava 2049; Černý humor 1656; Děti a mladí 1999; Důchodci 347; Hádanky a odpovědi 508; Jídlo, pití a neřesti 1917; Kameňáky 269; Kultura a umění 2976; Láska 810
 5. Degenerované orbitaly se tedy mohou vyskytovat pouze v podslupkách p,d,f. Ale pořád mi není jasné, jak v těchto podslupkách rozeznám zda jsou degenerované nebo ne. Např. Argon má degenerované orbitaly a již zmiňovaný uhlík ne - i když leží oba v podlupce p
 6. Platí pravidla - výstavbový princip, Pauliho princip výlučnosti, Hundovo pravidlo. Př.: Zapište elektronovou konfiguraci atomu uhlíku v základním stavu. Excitace. Proces, při kterém 1 nebo více valenčních. elektronů přejde do vyšší energetické hladiny
Struktura atomu

princip, Hundovo pravidlo). • Molekula vodíku : přiblížením dvou atomových orbital ů vzniknou dva molekulové orbitaly σa σ*. - Energie vazebného MO je nižší než p ůvodních AO. - Energie antivazebného MO je vyšší než p ůvodních AO a tudíž destabilizuje molekulu. Molekula H 3) Hundovo pravidlo (F. Hund, 1925) - stavy (orbitaly) se stejnou energií, tj. degenerované , se obsazují nejprve všechny po jednom elektronu a potom teprve elektronem s opačným spine Dobrý den, Hundovo pravidlo říká že, orbitaly se obsazují nejprve jedním elektronem a teprve potom vznikají elektronové páry. Proč toto pravidlo neplatí například u uhlíku, boru, nebo u zkrácené konfigurace Al HUNDOVO PRAVIDLO - orbitaly se stejnou energii (degenerované) se obsazuji nejprve všech- ny po jednom elektronu se stejným spinovým Cis- lem, a teprve pak druhým elektronem s opaëným spinem Is VÝSTAVBOVÝ PRINCIP - orbitaly s nižší energií se zaplñují cliíve neŽ orbital

Hundovo pravidlo _ v orbitalech se spinovou energii vznikají el. páry až po obsazení každého orbitalu jedním elektronem stejného spinu. Paulího princip _ v každém orbitalu mohou být maximálně 2elektrony opačným spinem. Odpovědět na otázku. 2 odpovědi na otázku Zde mám nevazebné molekulové orbitaly se stejnou energií a pokud si vzpomenete na Hundovo pravidlo z elektronových kofigurací, tak nelze párovat tyto dva π-elektrony, protože orbitaly mají stejnou energii. A to je obrázek, který dostaneme, vidíme dva nepárové elektrony, což znamená, že tato molekula bude extrémně reaktivní 3.2.2.6 Hundovo = pravidlo 3.2.3 Rozd=EClen=ED prvk=F9 podle = elektronov=E9=20 konfigurace . Atom je nejmen=9A=ED = =E8=E1st hmoty, kter=E1 je=20 schopna podr=9Eet si v=9Aechny charakteristiky prvku. Skl=E1d=E1 se z = =E8=E1stic, kter=E9=20 tvo=F8=ED jednak atomov=FD obal a ozna=E8uj=ED se jako elektrony a = jednak j=E1dro atomu=20 a ty se. Hundovo pravidlo Pro vyplñování orbitalü elektrony platí ješté Hundovo pravidlo. V atomu v základním stavu obsazují elektrony orbitaly tak, že je co nejvíce orbitalü obsazeno jedním elektronem dFíve, než za¿nou vznikat párové elektrony. Nepárové elektronyv orbitalu mají souhlasný spin, protože energie jejic o Hundovo pravidlo - orbity se stejnou energií se obsazují nejdříve všechny po jednom elektronu. 8. ledna 2007. o pravidlo n + l - pomáhá rozhodnout, který ze dvou orbitů má nižší energii a bude se dřív zaplňovat, se stoupající energií orbitů stoupá hodnota n + l, např: 4s 3d

Radioaktivita - Chemie — testi . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklam chemie Struktura atomu, radioaktivita 12 chemie Mistrovství světa ve fotbale 2002 15 sport Obecné vlastnosti organism Stavba atomu Modely atomu Rutherford - planetární model - e po kružnicích - ztráta energie e zánik atomu dopadem e na jádro Bohr - kvantově mechanický model - nespojitá změna energie po kvantech - e nevyzařují energii Broglie - dualistický charakter e (tj. částice a vlnění) Heisenberg - princip neurčitosti Schrödinger - matematický model pro atom vodíku - Schrödingerova. 1. Složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura. 2. Kvantová čísla, Pauliho princip, Princip Aufbau, Hundovo pravidlo, periodicita vlastností. Flemingovo pravidlo levé ruky; Lenzovo pravidlo (Lenzův zákon), viz zákon elektromagnetické indukce; Gibbsovo fázové pravidlo; Hundovo pravidlo; Kirchhoffovy zákony; oktetové pravidlo; Titius-Bodeovo pravidlo; zlaté pravidlo mechaniky; gastronomie. pravidlo pěti sekund; chemie. Markovnikovovo pravidlo; Van't Hoffovo pravidlo.

Hundovo pravidlo - orbitaly se stejnou energií (degenerované) se obsazují nejprve všechny po 1 e- se stejným spinem, a pak teprve druhým e- s opačným spinem. 7N: 1s 2s 2p Výstavbový princip - orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve než orbitaly s vyšší energií Hundovo pravidlo kdykoliv je to možné, elektrony v atomu v základním stavu zůstávají nespárované.. Valenční sféra elektrony v atomových orbitalech, které jsou částečně nebo úplně zaplněny a které se nacházejí nad elektronovou konfigurací nejbližšího vzácného plynu První ionizační energie energie potřebná k. Elektronová konfigurace atomu, orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, základní a excitovaný stav atomu. Základní představy o chemické vazbě: složení molekul, teorie VSEPR a teorie molekulových orbitalů

Ion Selective Electrode

Chemické výpočty Přírodovědecká fakulta Masarykovy

Pravidlo Hundovo Orbitaly se stejnou energií, tedy např. orbitaly p a d se stejnou hodnotou hlavního kvantového čísla, se nejprve všechny obsazují jedním elektronem a teprve pak v nich vznikají elektronové páry Hundovo pravidlo: V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry teprve po zaplnění každého orbitalu jedním elektronem. Všechny nespárované elektrony mají stejný spin. V takovém případě má systém nejnižší energii a je proto nejstabilnější. Obsazování orbitalů Pravidla pro obsazování orbitalů: Platí pro.

Atóm – WikiSkripta

Pauliho princip, Hundovo pravidlo. Víceelektronové atomy. Molekulové orbitaly dvouatomových stejnojaderných i různojaderných molekul. Periodická soustava prvků. Elektronegativita. Typy vazeb. Elektronové strukturní vzorce, parametry vazby. Tvary molekul nepřechodných prvků. Základy teorie grup, prvky a operace symetrie Hundovo pravidlo Elektrony obsazují degenerované orbitaly (o stejné energii) nejprve po jednom, se stejným spinem. 11. Rozhodněte, který z následujících zápisů je správný: a. ↓↑ b Hundovo pravidlo - V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry teprve po zaplnění každého orbitalu jedním elektronem. Všechny nespárované elektrony mají stejný spin. Orbitaly s energií nižší se zaplňují dříve než orbitaly s energií vyšší 2) Hundovo pravidlo- v degenerovaných orbitalech se el. zaplňují tak, že se nejprve obsadí po 1 elektronu se stejným spinem, teprve pak se vytváří el. pár. 3) Výstavbový princip -Elektrony se obsazují do atomových orbitalů podle rostoucí energií. Orbitaly s nejnižší energií se zaplňují dříve

Rozdíl mezi principem Aufbau a Hundovým pravidlem - Rozdíl

25.3.2 Hundovo pravidlo Degenerované orbitaly (mají stejnou energii) se obsazují nejdříve po jednom elektronu se stejně orientovaným spinem. 2p: 25.3.3 Pauliho princip V atomu nemohou být dva elektrony, jejichž všechna čtyři kvantová čísla by byla stejná. 25.3.4 Pravidlo n+ 2) Hundovo pravidlo: Orbitaly v jedné podslupce se nejdříve obsadí elektrony se stejným spinem a pak dvojicemi se spinem opačným 3) Výstavbový princip Nejprve se zaplňují orbitaly s nižší enegií, potom s energií vyšší. Valenční vrstva je poslední vrstva elektronového obalu, která bývá neúplě zaplňena elektrony Hundovo pravidlo: elektrony zaplňují orbitaly se stejnou energií - p,d,f. po jednom se stejným spinem, teprve poté začíná porování elektronů ← Předchozí příspěvek Další příspěvek

Co je Hundovo pravidlo nebo princip maximální multiplicity

Hundovo pravidlo heeft 6 vertalingen in 6 talen. Woorden voor en na Hundovo pravidlo . Обычный словацкий - Словари - Клавогонки - онлайновый (i) a petition, (ii) the title of the invention, (iii) indications concerning the applicant and the agent, if there is an agent, (iv) indications concerning the. Hundovo pravidlo: (Hund, nemecký fyzik) Stavy (orbitaly) s rovnakou energiou sa všetky obsadzuj. • Po ionizaci ns 2np 3 a každý p elektron je v jiném orbitalu (Hundovo pravidlo). 9 Závislost ionizačníenergie na Z Vyššíionizačníenergie • Energie pot řebná k odtržení dalších elektron ůod atomu se postupn ězvyšuje. Nap ř. druhá ionizac Hundovo pravidlo. Degenerované orbitaly (orbitaly o stejné energii) se . nejdříve zaplňují jedním elektronem a teprve potom se tvoří elektronové páry. Nespárované elektrony. v degenerovaných orbitalech . mají stejný spin. Orbitaly se znázorňují stejně velikými rámečky. Elektrony se znázorňují šipkami Atomy železa adsorbované na povrchu platiny byly zkoumány řádkovacím tunelovacím mikroskopem za měnících se podmínek (změny teploty, přítomnost nebo nepořítomnost vodíku). Teoretický rozbor pozorovaného magnetického chování ukazuje, že tyto atomy se chovají jako tazvané Hundovy příměsi. Ty lze chápat jako základní komponenty jedné ze skupin vysokoteplotních.

PPT - 1909 Robert

Kapitola 1 Úvod do fyziky mikrosvěta a základní představy kvantové mechaniky 1.1 Vývoj poznání světa V průběhu devatenáctého století se rozšiřovalo poznání světa v mnoha oblastech Hundovo pravidlo:Elektrony se na degenerovaném orbitalu rozmístí vždy tak, aby co největší počet AO byl obsazen jen jedním elektronem (tak dosáhne atom Itid jdělá á í yjj (minima energie) Energie menší ne Zápis pomocí rámečků: => všechny orbitaly znázorňujeme stejně velkými rámečky => degenerované orbitaly stejného typu se spojí do jednoho celku => elektrony znázorňujeme pomocí šipek do rámečků Základní pravidla obsazování orbitalů elektrony: 1) Pauliho princip výlučnosti 2) Hundovo pravidlo 3) Výstavbový princip Platí všeobecně Hundovo pravidlo:Elektrony se na degenerovaném orbitalu rozmístí vždy tak, aby co největší počet AO byl obsazen jen jedním elektronem (tak dosáhne atom minima energie) I n v e s t i c e d o Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo.

Oktetové pravidlo nelze uplatnit u prvkú vyŠŠích pe- riod a nékterých slouëenín fosforu, siry a chloru. Pro obsazování molekulo- vých orbitalú elektrony pla- ti stejná pravidla jako pro obsazování atomových orbitalú,ün, Pauliho prin- cip, Hundovo pravidlo i výstavbový princip. Tvar molekul tvorených tre Tomuto jevu se dnes říká Hundovo pravidlo. Elektrický proud v elektronických součástkách není nic jiného než přeskakovaní valenčních elektronů z jednoho atomu na druhý, přičemž snaha o splnění Hundova pravidla se může podstatným způsobem projevit na makroskopických vlastnostech materiálu Po ionizaci ns2np3 a každý p elektron je v jiném orbitalu (Hundovo pravidlo). Závislost ionizační energie na Z Vyšší ionizační energie Energie potřebná k odtržení dalších elektronů od atomu se postupně zvyšuje. Např. druhá ionizace odpovídá reakci M+(g) + h M2+ + e Ei2.. Betzovo pravidlo; Buys-Ballotovo pravidlo; Eötvösovo pravidlo; pravidla magnetických indukčních čar: Flemingovo pravidlo levé ruky; Lenzovo pravidlo (Lenzův zákon), viz zákon elektromagnetické indukce; pravidlo úchopu pravou rukou, u válcové cívky; Gibbsovo fázové pravidlo; Hundovo pravidlo; Kirchhoffovy zákony; Oktetové pravidlo Fotoelektrický jev - světlo je částice ! A. Einstein - podal vysvětlení 1905 (NP 1921) e-nejsou emitovány do dosažení prahové energie počet e-nezávisí na energi

Video: Pravidla pro výstavbu elektronového orbitalu - DobréZnámky

Pravidla pro obsazování atomových orbitalůÚvod do chemie: Vodíkové můstky - jak vznikají a co

1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 2012 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOM výstavbový princip, Pauliho princip, Hundovo pravidlo MO - jako LCAO MO lze vyjádřit jako lineární kombinaci atomových orbitalů (LCAO) i c1 1 c2 2, ci i + - Ion H 2 + - vazba r + - 2 2 22 A B AAB A B B A 1B A B 2 2 2 Vývoj názorů na stavbu hmoty, modely atomů, stavba atomu a stavba elektronového obalu atomu - kvantová čísla, orbitaly, elektronová konfigurace atomu (výstavbový princip, Hundovo pravidlo, Pauliho princip výlučnosti).Základní a excitované stavy atomů, hybridizace. 3. PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVK Hundovo pravidlo říká, že degenerované orbitaly se nejprve zaplní každý po jednom elektronu a teprve potom vznikají elektronové páry. Příkladem je elektronová konfigurace několika prvků, jdoucích postupně za sebou v periodické tabulce: x y z 6C: [He] 2s 2p 7N: [He] 2s 2 Arial Century Schoolbook Wingdings Wingdings 2 Calibri Courier New Arkýř 1_Arkýř 2_Arkýř 3_Arkýř 4_Arkýř 5_Arkýř 6_Arkýř Elektronový obal atomu II Pravidla pro zaplňování orbitalů elektrony HUNDOVO PRAVIDLO VÝSTAVBOVÝ PRINCIP Elektronové konfigurace atomů prvků Tvary orbitalů Valenční elektrony atomů prvků.

 • Weberův orgán.
 • Ostrava steelers shop.
 • Program na návrh skříní.
 • Opakovaný zánět uší u psů.
 • Psychická nervozita.
 • Mary kate olsen zivotopis.
 • Paličkova vila.
 • Realitní kancelář kroměříž.
 • Tapetum lucidum.
 • Objem jehlanu vektory.
 • Jak se starat o li pol baterie.
 • Arpad flynn alexander busson.
 • Martin elkán.
 • Kontrola bis.
 • Sophia lillis filmy.
 • Velké teleskopy.
 • Kdy cvičit pozdrav slunci.
 • Sambaby kocarky.
 • Hypoxicko ischemická encefalopatie.
 • Pant čípkový.
 • Mezinárodní řidičský průkaz 2019.
 • Minarc evo 180 cena.
 • Jídlo na čundr.
 • Retinoblastoma protein.
 • Egypt památky unesco.
 • Heřmánek na vlasy.
 • Diagnostika delphi 2019.
 • Brazílie podnebí.
 • Živoucí význam.
 • Bolest palce a ukazováčku.
 • Xbox we.
 • Pierre richard komedie.
 • Clostridium difficile inkubační doba.
 • Car safety rating.
 • Geometrie 7 třída.
 • Youtube com evanescence bring me to life.
 • Výkonová dioda.
 • Forever fracek.
 • Úklidové sety.
 • Skyrim free perk points.
 • Pilsner urquell 0 33 plech akce.