Home

Části počítače prezentace

Video: Počítač - základní pojmy - Digitální učební materiály RV

1 - Hlavní části počítače a jejich funkce, důležité

 1. Základní části počítače Author: Martina Last modified by: Informatika Created Date: 10/4/2011 7:38:38 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Arial Calibri Výchozí návrh Základní části počítače Z jakých částí se skládá osobní počítač
 2. Prezentace slouží k výkladu učiva žákům 1. stupně ZŠ. Prezentaci doplňuje pracovní list, který může být využit jako zápis žáků dle výkladu a prezentace, popřípadě jako souhrn či test znalostí
 3. Hlavní části počítače a jejich funkce, důležité parametry, paměti počítače, druhy a jejich vlastnosti, periferie počítače. Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze.
 4. Skříň (case) Skříň počítače obsahuje zpravidla všechny komponenty, nutné k činnosti PC. Typy skříní můžeme dělit z pohledu vývoje PC na AT nebo ATX (viz další odstavce), dále pak z pohledu provedení (desktop - počítač naležato, tower - nastojato)
 5. Prezentace k seznámení s počítačem. Žáci poznají některá příslušenství a správné spuštění počítače. Důraz je kladen na poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u počítače

V tomto článku si rozebereme konkrétněji hlavně hardwarovou část, abyste věděli, co vlastně v těch vašich počítačových skříňkách máte. Nebudeme si podrobněji popisovat notebooky, tam je to totiž kapku o něčem jiném. Notebooky ale rovněž obsahují obdobné části jako klasické stolní počítače, jen jsou mnohem. Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.Současný počítač je elektronický a skládá se z hardwaru, který představuje fyzické části počítače (mikroprocesor, klávesnice, monitor atd.) a ze softwaru (operační systém a programy).Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje. počítače, což se projevuje na monitoru jako pohyb kurzoru. Nachází se na ní jedno či více tlačítek, může obsahovat jedno i více koleček. Ze spodní strany nalezneme zařízení snímající pohyb - optické (LED) či laserové Při testování nového (dosud nevyzkoušeného) programového vybavení může totiž dojít ke zhroucení systému počítače, což může znamenat nejen okamžitou ztrátu přístupu ostatních počítačů k datům, ale může dojít ke ztrátě těchto dat ebo jejich části

Základní komponenty počítače - Masaryk Universit

Standardní počítačové klávesnice jsou napájeny z počítače a komunikují s ním po sériové lince. K tradiční základní části mívá ještě doplnění o řadu manipulačních kláves za (nad) základní částí, označené písmenem F a číslem (od leva Vlastnosti pamětí počítače - 9. třída: Historie - Tabulkový procesor 8. třída: Tiskárny - 6. tříd

Vytvoření videa může chvíli trvat - záleží na obsahu prezentace. Delší prezentace a prezentace s animacemi, přechody a dalším multimediálním obsahem se mohou vytvářet déle. Během vytváření videa klidně můžete dál používat PowerPoint. Jaké části prezentace se do videa nezahrnou 1) Spuštění powerpointu pro tvorbu prezentace. Jako cvičnou ukázku zkuste vytvořit v PowerPointu prezentaci vašeho životopisu. Spusťte PowerPoint, a to buď ikonou na ploše, nebo přes nabídku Start - Všechny programy - Microsoft Office - PowerPoint 2010.. Po spuštění bude zobrazena prázdná prezentace s úvodním snímkem

Počítač a jeho příslušenství - Digitální učební materiály RV

Prezentace informací Počítače slouží převážně pro prezentaci informací v digitálním prostředí. V této kapitole se zaměříme na digitální prezentaci informací, ale také na základní fakta z počítačové grafiky. PREZENTACE Dalšími způsoby prezentace Prezentace je určitý způsob sdělování informací jiným osobám Stavba počítače - několik rad na závěr. Nepodceňujte výběr napájecího zdroje, jde o nejdůležitější součást počítače, která má značný vliv na celkovou životnost sestavy. Doporučujeme zdroje Seasonic, jsou zárukou kvality, dlouhé životnosti a velmi nízké poruchovosti. Doporučujeme zdroje tzv. modulární, tedy.

počítače na plátno či zeď. Dataprojektory zde rozebírat nebudeme, pokud máte zájem o jejich popis a parametry, nalistujte zpět kapitolu 10 - Prezentace informací. TISKÁRNY Tiskárna je opět čistě výstupní zařízení. Pomocí tiskárny můžeme svá digitální data převést do hmatatelné podoby. Existuje velké množstv Centrální procesorová jednotka (zkratka CPU, anglicky central processing unit) je v informatice označení základní elektronické součásti v počítači, která umí vykonávat strojové instrukce, ze kterých je tvořen počítačový program a obsluhovat jeho vstupy a výstupy.Historicky byl CPU složen z velmi mnoha elektronických součástek, avšak kolem roku 1970 byly všechny. Počítačová klávesnice je klávesnice odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu. Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače. Standardní počítačové klávesnice jsou napájené z počítače a komunikují s ním po sériové lince. Počítačová klávesnice má na vrchní straně malá tlačítka (klávesy) Materiál slouží jako výkladová prezentace k tématu Části počítače - hardware, je vhodný pro 6. třídu. Klíčová slova základní jednotka , monitor , klávesnice , myš , počítač , hardwar

Počítač, z čeho se skládá a co je uvnitř - PCnápověda

Vytvořte novou prezentaci a upravujte ji současně s dalšími uživateli. Pracujte s připojením k internetu i bez něj. Upravujte v Prezentacích soubory aplikace PowerPoint. Zdarma od Googlu HISTORIE POČÍTAČŮ. Historie počítačů, tak jak je známe dnes, se začala teprve ve 30. letech 20. století. Za vynálezce počítače je přesto považován Charles Babbage, který v 19. století vymyslel základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů.Struktura stroje obsahovala sklad (paměť) a mlýnici (procesor), což mu umožňovalo činit. Antivirová ochrana počítače - scanování, heuristická analýza, test integrity, rezidentní sledování, softwarová ochrana před počítačovými viry, postup při napadení počítače virem. V práci jsou popsány základní části počítače. Prezentace o Velké Británii nejprve uvádí základní informace o zemi a. Základem počítače je technologie založená na dvojkové soustavě, kterou již 3000 let př. n. l. objevil čínský císař Fou-Hi. Nejdříve se počítače vyvíjely jako velmi obrovské a těžké stroje, které se v 2. světové válce uplatňovaly hlavně jako šifrovací nebo dešifrovací stroj Můžete ho využít při přehrávání videa nebo zvukového klipu v rámci prezentace. Pokud chcete sdílet zvuk, vyberte sdílet obsah v ovládacích prvcích schůzky a pak přidejte počítačový zvuk (v levém horním rohu možností sdílení). Všechny zvuky z počítače, včetně oznámení, budou ve schůzce zvukové

Počítač - Wikipedi

Přišli pravděpodobně z jihovýchodní Asie. Živili se sběrem rostlin a hmyzu, lovem ryb a zvěře. Patřili k mnoha různým skupinám, které měly každá svůj vlastní jazyk a území. V 17. století jako první zmapovali některé části australského pobřeží holandští badatelé Hlavní části počítače a jejich funkce, důležité parametry, paměti počítače, druhy a jejich vlastnosti, periferie počítače. Můžete přejít na novější článek Hlavní části počítače Procesor → více najdete na wikipedii Je to základní prvek počítače. Provádí veškeré výpočty (kromě grafických a. Prezentace: Základní části počítače. Zpracujte ve dvojicích prezentaci na zadané téma v Power Pointu. Minimální počet snímků 6, maximální 10.Při vytváření se držte zadaných bodů a používejte učebnici a internetové stránky. Nezapomeňte na shrnutí a dejte tam 3 otázky na opakování, co by si měli žáci zapamatovat Anotace: Žáci si formou prezentace opakují jednotlivé části počítače a seznamují se s přídavnými zařízeními počítače. Prezentaci využívám nejdříve k výkladu učiva po jednotlivých snímcích, při opakování učiva spustím celou prezentaci

Základní části počítače Základní deska Mikroprocesor Harddisk Základní deska - Motherboard Počítač je stavebnice vše musí být řádně propojeno To zajišťuje základní deska Velikost cca. 30 cm x 30 cm Konektory, sloty Jedná se o fyzickou páteř PC Umístění základní desky Přišroubována k jedná ze stěn skříně. Většina komponentů (tzv. periferií) se zapojuje ze zadní části skříně počítače. Naštěstí je počítačová sestava konstruována tak, že komponenty, které se do počítače zasouvají, mají takový tvar, aby nebylo možné připojit je jinak než správně Michalík, P. Animovaný interaktivní 3D model části počítače. Diplomová práce. Br-no: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Diplomová práce popisuje možnosti tvorby, využití a prezentace trojrozměrných modelů, výběr vhodného řešení tvorby a prezentace trojrozměrných modelů, vy V horní části okna PowerPointu se nacházejí pásy karet, které obsahují všechny funkce pro tvorbu a úpravu prezentace. 2. Vytvoření a uložení prezentace Pro vytvoření nové prezentace můžeme použít předpřipravenou prázdnou prezentaci, která se aktivuje po spuštění PowerPointu Frontální prezentace . Na základě frontální prezentace a vlastních zkušeností žáků navodit představu žáků o internetové síti (snímky č. 2 -4 ). Seznámení s pojmem server a jeho poskytování služeb (snímek č. 5 -9) . Seznámení s pojmy IP adresa, doménová adresa (snímek č. 10 - 13) Fixac

Jedná se o textové rámečky, jejichľ obsah se objevuje na vąech snímcích prezentace. Ačkoli hovoříme o záhlaví a zápatí, v prezentacích se standardně pracuje pouze se zápatím, tedy s textovými rámečky umístěnými v dolní části snímku. Takto je zápatí umístěno i v přednastavené předloze snímků Vstupní a výstupní zařízení pro počítače. Vypracováno: prosinec 2012. TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIK Po kliknutí na stáhnutí prezentace tak se vám do počítače stáhne prezentace o vesmíru a zemi. STÁHNOUT s12-06-zeme.pptx Vývoj představ na sluneční soustavu byl zpočátku brán jako geocentrický, od 16. stol Koperník začíná prosazovat heliocentrický názor ( chyba, že planety obíhají po kružnicích ), v 17. stol Kepler.

Vložení a přehrání videosouboru z počítače nebo z OneDrivu

Počítačové sítě - Informatika - Referáty Odmaturu

Informatika v pětce. název souboru se skládá ze jména (libovolné) a přípony (typ souboru) oddělených tečkou (např. dopis.doc Během prezentace můžete zvolit další možnosti na liště v dolní části okna prezentace: vybrat snímky k prezentování ze seznamu, otevřít zobrazení prezentujícího, zapnout laserové ukazovátko, vytisknout prezentaci, stáhnout prezentaci ve formátu PDF nebo PPTX Sekce Popisy obsahuje už celkem 362 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí První počítačová generace zahrnuje počítače s elektronkovými obvody. Tyto počítače byly vyráběny od poloviny 40. let až do konce 50. let a měly registry s elektronkovými klopnými obvody. Jejími typickými představiteli byly ENIAC, EDVAC, SSEC nebo sovětský URAL 1. V Československu patřil k této generaci např

Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu Do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí program, který bude provádět výpočet. Stejným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat Proběhne vlastní výpočet, jehož jednotlivé kroky provádí ALU Typické části hardwaru Počítač se obvykle skládá z čistě elektronických zařízení (procesor, paměť, display) a elektromechanických dílů (klávesnice, tiskárna, diskety, disky, jednotky CD-ROM, páskové jednotky, reproduktory) pro vstup, výstup a ukládání dat. Počítač se skládá z procesoru, operační paměti a. Presentery. Dokonalá prezentace s dálkovým ovládáním. Ideální pomůckou pro dokonalost každé prezentace jsou důmyslně propracované presentery.Už žádné odcházení k počítači a trápení se s klikáním na myš.Díky vymakanému dálkovému ovládáním s přesným zaměřením červeného laserového paprsku bude váš přednes plynulý a bez jediného zádrhelu

Jak nahrávat fotografie na Zoneramu přímo ze Zoner Photo

V této části našeho tutoriálu vám ukážeme, jak si pomoci v případě, že jste si na prezentaci zapomněl přinést laserové ukazovátko a své prezentaci chcete dát ještě větší srozumitelnost a šmrnc profesionality. zobraziť viac. Kategorie: Software a počítače Úvod prezentace je důležitý pro vytvoření dobrého prvního dojmu - navažte vztah s účastníky, definujte užitek prezentace, nastavte pravidla a představte strukturu prezentace. Hlavní část musí být jasně strukturovaná. Nezapomeňte rekapitulovat, ověřovat porozumění a zřetelně oddělovat jednotlivé části

Informatika ZŠ Habrmanov

Co je to hardware? fyzické části počítače ( monitor, myš, klávesnice) funkční antivirus programové vybavení počítače základní funkce počítače elektronická pošta 5. Co je to e - mail ? úschovna souborů program od společnosti Google umožňující sdílení souborů tenká vrstva na povrchu obrazovky 6 Anotace: Michalík, P. Animovaný interaktivní 3D model části počítače. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Diplomová práce popisuje možnosti tvorby, využití a prezentace trojrozměrných modelů, výběr vhodného řešení tvorby a prezentace trojrozměrných modelů, vytvoření statických trojrozměrných modelů počítačových komponent a jejich.

Video: Klávesnice - popis, obsluha :: pocitacovykursprosenior

5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #178: Hodinky

Počítače 1. až 5. generace; hardwarové a softwarové chápání pojmu generace. Rodiny počítačů. Počítače digitální, analogové a hybridní. Bližší pohled na analogové počítače. Někdejší komponenty a přídavná zařízení počítačů. Kategorie počítačů. Dřívější pohled na základní části počítače 1.5 TŘI ČÁSTI PREZENTACE Proto - nejdůležitějším krokem v úvodní fázi je odsednout si od počítače! Vypněte ho a odejděte. Vrátíte se k němu v pravý čas. Většina profesionálních designérů prezentací dělá velkou část plánování prezentace s pomocí tužky Existují osobní počítače jiného typu než PC, jaké? Vyjmenujte základní části hlavní jednotky a nejpožívanější periférie. 2. Základní díly počítače Skříň se zdrojem, druhy skříní. Jaké napětí přichází do počítače a jaké je uvnitř? (Je nebezpečné?) Co je uvnitř počítačové skříně komponenty počítače - jejich funkce, význam a základní parametry; principy a pravidla tvorby prezentace; nástroje pro tvorbu prezentace; vkládání objektů do prezentace, formátování snímků, efekty, animace, řazení snímků, přechody mezi snímky, časování, komentáře Základní části počítače. dvojková a.

Počítačové vychytávky

Počítače; RSS Zprávy e-mailem Instagram Twitter Facebook. Prezentace části tabulky na tv Zkoušela jsem i přes Google prezentace, kde se z excelu dá udělat prezentace, ale opět nemohu vybrat pouze část dat. Měl by pro mě někdo nějakou radu na program,. Jaké jsou části počítače a jak se používají? Základní orientace v počítači v prostředí Microsoft Windows (vyhledávání souborů, složek a programů, tvorba a správa složek, úprava základních funkcí počítače) Úvod do programu Microsoft Office Word (psaní textů, úprava textu Steve Jobs připravoval svou veřejnou prezentaci několik týdnů, stovek hodin. Díky detailnímu přístupu byly jeho prezentace přirozené, ohromující a nezapomenutelné v každém okamžiku. Jakmile vás napadne myšlenka, načmárejte si jí na papír, do počítače, na tablet nebo interaktivní displej

Akutní bolest - bolesti - ppt stáhnout

POČÍTAČE NULTÉ GENERACE: Z1. Počítač pracoval v desítkové soustavě s pevnou čárkou. Paměť měla dvě části - statickou, do které bylo možno před zahájením výpočtu vložit až 60 dvacetičtyřmístných čísel, a dynamickou (operační) paměť tvořenou elektromechanicky ovládanými kolečky. Do této paměti si. Motivační prezentace má za úkol seznámit žáka s vývojem světové politiky po druhé světové válce. Na základě uvedených historických faktů a pomocí dílčích úkolů a doprovodného obrazového materiálu žák vyvodí příčiny rozdělení světa na dva protichůdné bloky a vysvětlí pojem studená válka Prezentace se objeví v seznamu dokumentů Keynote v iTunes. Klepněte na aplikaci Soubory na ploše, potom na volbu Procházet v dolní části obrazovky a pak na položku V mém iPhonu nebo V mém iPadu. Chcete-li otevřít prezentaci na svém zařízení, klepněte na složku Keynote a pak na miniaturu prezentace Pokud chcete během online prezentace v PowerPointu zaměřit pozornost studentů na konkrétní části snímku, prvky na obrázcích atp., tak můžete využít virtuální obdobu laserového ukazovátka. Naleznete ji mezi dalšími ikonkami pro ovládání prezentace

SUSO chce přitáhnout mladé lidi k řemeslům - ČESKÉSTAVBYBluetooth myš HP Elite Presenter (2CE30AA) | HPmarket

Text lze přenést do PowerPointu třemi různými postupy - kopírováním části textového dokumentu do prezentace, vytvořením prezentace z existujícího dokumentu Word a vytvořením prezentace z osnovy textového dokumentu. Windows 10: Automatické spuštění programu po startu počítače procesů. Počítače vykonávající tyto činnosti, které nahradili často lidskou práci, najdeme např. v provozu elektráren, chemických závodů, technologických linek, jednotlivých výrobních zařízení a výrobních hal. Jsou to často obrovské počítače vykonávající několik stovek operací se specifickými programy Soubor prezentace, který chcete přesunout, přetáhněte do složky Keynote. Prezentace se v okně Finderu objeví v sekci Keynote. Klikněte na Synchronizovat a vyčkejte, dokud synchronizace neskončí. Na ploše klepněte na aplikaci Files, pak klepněte na Procházet ve spodní části obrazovky a nakonec na V mém iPadu Vložení fotografie do prezentace je možné realizovat kliknutím na její náhled. Vybrané fotografie jsou zobrazovány ve spodní části okna, včetně informace o délce zobrazení. Kliknutím na náhled fotografie ve spodní části okna, dojde k jejímu otevření ve výše zmíněném editoru

 • Velikost jupiteru.
 • Deník malého poseroutky ošklivá pravda pdf.
 • Zapáchající výtok po menstruaci.
 • Fenylefrin účinky.
 • Letters from iwo jima online.
 • Muni pedagogika.
 • Editor deskových her.
 • Maketa winchester.
 • Jakou rubikovu kostku.
 • Plzeňská restaurace praha 2.
 • Gap cena.
 • Chov akita inu.
 • Jeremi sport mma.
 • Artis sapporo classic.
 • Duphalac sirup 500ml.
 • Potulný rytíř.
 • Ztráta klíčů výměna zámku.
 • Asertivita test online.
 • Dětské 3d tapety na zeď.
 • Voda s citronem na lačno.
 • Externí mechanika pro mac.
 • Game of thrones 8x01 online cz.
 • Přírodní herbicid s kyselinou pelargonovou.
 • Klimatologie studium.
 • Část podsvětí.
 • Kam se psem frýdek místek.
 • Ziadost o slovensky rodny list.
 • James bond 007 damsky parfem.
 • Kino praha 1.
 • James bond 007 damsky parfem.
 • Janome 920.
 • Jak najít značky na aliexpress.
 • Sreality brno.
 • Spojené arabské emiráty oblečení.
 • Režim po aplikaci kyseliny hyaluronové.
 • Guangzhou tower.
 • Zeleninové kari kamu.
 • Shoptet dodavatele.
 • Jo nesbo syn pdf.
 • Grilovací brikety výroba.
 • Usedlost kotlářka.